Farní bruslení na zimním stadionu v Opočně

Farní bruslení na zimním stadionu v Opočně

V neděli 5. 3. 2023 jsme pro velký zájem opět po třech týdnech uspořádali, ve spolupráci se sportovním klubem SK Skalka, farní bruslení na zimním stadionu v Opočně. 

Je velmi zajímavé, že mezi sportem a křesťanstvím (duchovním životem) můžeme najít spoustu podobností. Příkladem může být pravidelnost. Jestliže chci
být v libovolném sportu úspěšný a něčeho dosáhnout, musím pravidelně trénovat. V duchovním životě tomu není jinak. Nestačí být jen v mládí pokřtěn, ale je potřeba denně navazovat vztah s Bohem. Jako další analogie můžou sloužit opakované pády. Ve sportu se může jednat o časté prohry či neúspěchy, v duchovní sféře zase o sklony k hříchům. Můžeme občas prohrát, můžeme i často prohrávat, ale podstatné je, abychom vždy a za všech okolností hráli fair play. Hrát čestně a upřímně sami se sebou, hrát vždy čestně s druhými (bez ohledu na to, zda oni hrají fair play) a hrát čestně a rovně s Bohem – on totiž s námi vždycky hraje fair play (Čerpáno z knihy: Fair play aneb sportovní podobenství, Josef Hes)

Přesunout se na začátek