Farní informace na 2. neděli postní – 5. 3. 2023

Farní informace na 2. neděli postní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 21 338 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

2. V koutku pod kazatelnou je pro děti nachystaná postní cesta (plán postní doby). Děti si mohou přinést kamínek nebo figurku, kterou si budou v průběhu postu po cestě posunovat.

3. Vzadu na stole je pár „postniček“ (postních krabiček) pro ty, kdo by měli zájem si ji vzít a poskládat a během půstu tam odkládat ušetřené peníze, které by pak po skončení postní doby přinesli do sakristie, a přes kněze by byly předány charitě.

4. Tuto neděli 5. 3. zveme farníky a zejména děti na bruslení a hokej pro všechny generace na zimním stadionu v Opočně od 16:15 do 17:45. Vstup je zdarma.

5. Pobožnost křížové cesty od 17:30 se 8. 3. budou modlit kněží a 10. 3. ministranti.

6. Maminky ze spolča Sedmikrásek zvou všechny děti na křížovou cestu ve středu 15. 3.

7. Farní charita Dobruška vás zve na jarní dobročinný bazárek do pastoračního centra v Dobrušce od 10. 3. do 13. 3.

8. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat na 4. postní neděli při všech mších svatých.

9. Stále můžete přihlašovat děti do letního příměstského tábora, který se bude konat od 24. – 28. 7. 2023 v pastoračním centru. Kontaktujte paní Marcelu Volfovou nebo otce Emila Hoffmanna. Nahlašování na mail: Marcela.Balcarova@seznam.cz

10. I letos připravujeme pro Vás již tradiční farní cyklo – pouť. Budeme sledovat vody Labe na jejich cestě do Severního moře. Termín: 15. 7. – 23. 7. 2023. Předpokládaná cena: 450 eur na osobu (doprava a ubytování se snídaní, doprovodný autobus). Závazné přihlašování nejpozději do 30. 4. 2023 na mail lubkub@gmail.com a do stejného data také zaplacení nevratné zálohy 100 eur. Podrobnosti u P. Augustína Slaninku, CM.

11. Kdo by měl zájem dostávat na mail farní ohlášky, může svou adresu nahlásit v sakristii nebo napsat na mail dekanstvi@dobruska.cz .

12. Solnice: V úterý 7. 3. se uskuteční zasedání farní rady v Solnici na faře v 19:00. Přepychy: Ve čtvrtek 9. 3. se uskuteční zasedání farní rady v Přepychách na faře v 19:00.

Někdy se stává, že Pán nechává podle svých plánů člověka značnou dobu v poklidném přístavu. Mnohem častěji se však k nám přiblíží, probudí nás a vyzve nás k odchodu stejně jako apoštoly: „Vstaň!“ A tak nás opět vrhá do víru života, těžkostí, rozporů, nemocí a svárů. Někdo je nucený dělat přímo nemožné pro udržení rodinného rozpočtu, někdo se přemísťuje z jedné nemocnice do druhé k lůžku blízkého člena rodiny, někdo zažije velké citové zranění nebo je případně zahalen do neprostupné temnoty nejistoty… Pokud v něj máme víru, tak právě toto je okamžik, kdy nám přichází naproti, ba co více, přichází přímo do našeho nitra a zve nás, abychom ho následovali do Jeruzaléma. I nám patří jeho slova: „Vstaňte a pojďme!“

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek