Farní informace na 3. neděli postní – 12. 3. 2023

Farní informace na 3. neděli postní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Příští neděli 19. 3. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Maminky ze spolča Sedmikrásek zvou všechny děti na křížovou cestu ve středu 15. 3. od 17:30 v kostele v Dobrušce. V pátek 17. 3. se bude modlit otcové.

3. Chceme vás informovat, že mše svaté ve středu v 18:00 budou bývat opět v kostele.

4. Farní charita Dobruška vás zve na jarní dobročinný bazárek do PC v Dobrušce, který se koná do 13. 3.

5. Zveme na liturgii Slova s meditací do farní kaple v Dobrušce ve čtvrtek 16. 3. v 19:00 na téma „Den Páně“.

6. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat příští neděli při všech mších svatých.

7. Zveme vás na farní cyklo – pouť. Budeme sledovat vody Labe na jejich cestě do Severního moře. Termín: 15. 7. – 23. 7. 2023. Předpokládaná cena: 450 eur na osobu (doprava a ubytování se snídaní, doprovodný autobus). Závazné přihlašování nejpozději do 30. 4. 2023 na mail lubkub@gmail.com a do stejného data také zaplacení nevratné zálohy 100 eur. Podrobnosti u P. Augustína Slaninku, CM.

8. Kdo by měl zájem dostávat na mail farní ohlášky, může svou adresu nahlásit v sakristii nebo napsat na mail dekanstvi@dobruska.cz .

Ježíši, někdy se cítím vyprahlý/á. Nemám představu, jak uspořádat svůj život. Tehdy toužím po tom, abys mě znovu oživil jako čistý pramen. Abys odstranil malátnost a daroval mi novou svěžest. Buď mi vodou, která utiší žízeň po lásce a osvěží mě, aby ve mně znovu proudil život a stal se také pro druhé pramenem požehnání.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braň

Přesunout se na začátek