Farní informace na 3. neděli velikonoční – 14. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Nedělí Dobrého pastýře završujeme v církvi týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Všechny proto srdečně zveme duchovně se sjednotit v modlitbě na tento úmysl Eucharistickou adorací v pátek 19. dubna po mši svaté cca od 18:30 h. v kostele sv. Václava.

2. Příští neděli 21. 4. bude celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

3. Zveme mládež na další Večer mladých, který se uskuteční v pátek 19. dubna 2024 v Častolovicích a který bude věnován nástrahám sociálních sítí a umělé inteligence a jak tyto prvky využívat ke vztahu s Bohem Akce započne v 17 hod., avšak netradičně budeme začínat nejprve programem na faře a mše svatá bude až od 18 hod. v kostele sv. Víta. Předpokládaný konec je v 21:45 hod. Další informace k blížící se akci, ale třeba i fotky z předešlých setkání, naleznete na našem webu vikariatrychnov.webnode.cz.

4. Chceme vás informovat, že na farní příměstský tábor ZLATÁ SOPKA se již přihlásil plný počet dětí. Z toho důvodu je přihlašování ukončeno!

5. Z důvodu účasti nás kněží na společné duchovní obnově v Žluticích nebudou slouženy mše svaté v pondělí 22. 4. a v úterý 23. 4.

Mohu svědčit o tom, že Kristus vstal z mrtvých a je živý, jenom pokud byl vzkříšen a žije v mém nitru. Když zakouším jeho přítomnost a útěchu, když mi dává sílu otevřít se ostatním, odpouštět a žít radostně, pak teprve chápu, že skutečně vstal, a jsem schopen o něm opravdu vydávat svědectví ostatním. Nic jiného, byť oděno do hávu kulturních dějin nebo výřečnosti, nijak nepřesvědčí; mohli bychom to přirovnat k pobledlému zimnímu slunci, které sice svítí, ale nehřeje.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek