Farní informace na 2. neděli velikonoční – 7. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme vás na probíhající jarní dobročinný bazárek do pastoračního centra v Dobrušce od 9:00 do 16.00 až do pondělí 8. 4.

Velikonoční víra není plodem levného náboženského nebo psychologického nadšení, je to vítězství vzkříšeného Ježíše nad pochybnostmi paralyzujícími jeho učedníky a přátele! Dnešní evangelium nám chce ukázat způsob, jak dojít k tomu, abychom zde a nyní uvěřili tomu, který přichází a zůstává mezi námi, nabízí nám svůj pokoj a dává nám Ducha Svatého. To se děje zvláště tehdy, když se scházíme v liturgickém shromáždění, největší epifanii křesťanské komunity.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek