Farní informace na 4. neděli velikonoční – 21. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnes 21. 4. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

2. Z důvodu účasti nás kněží na společné duchovní obnově v Žluticích nebudou slouženy mše svaté v pondělí 22. 4. a v úterý 23. 4.

Proč vůbec existuje svoboda? – Protože Pánu je naprosto vzdálený úmysl umrtvovat naši osobitost, spíše jí pomáhá růst a utvářet se; „zosobňuje“ nás svým poznáním a svou láskou; nechává z nás vyrůst nové stvoření, sebevědomé a silné, kterým svět nemůže manipulovat, neboť už není v jeho sevření: „Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12). Kdo kráčí ve světle, dokáže rozeznat věci a hodnoty, dokáže rozlišit stíny od skutečnosti.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek