Adorace za kněžská povolání

Nedělí Dobrého pastýře završujeme v církvi týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Všechny proto srdečně zveme duchovně se sjednotit v modlitbě na tento úmysl Eucharistickou adorací v pátek 19. dubna po mši svaté cca od 18:30 h. v kostele sv. Václava.

Přesunout se na začátek