Farní informace na 4. neděli v mezidobí – 28. 1. 2024

4. neděle v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na biblický apoštolát jste společně přispěli sumou 16 424 Kč. Všem dárcům děkujeme!

2. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do sbírky pro nemocného Davídka. Ve sbírce se vybrala nádherná částka: v kostele v Dobrušce 17 203 Kč, v Přepychách 11 200 Kč, v Bílém Újezdě 1 500 Kč, v Dobrém 1 000 Kč a na Novém Hrádku 13 200 Kč. Předvánoční koncert v místní kovárně vynesl 2 540 Kč. Na účet Farní charity Dobruška lidé poslali 21 888 Kč. Celkem je to úžasných 68 531 Kč. Tato částka bude přes Farní Charitu předána rodině Davídka. Ještě jednou děkujeme dárcům za podporu a šikovným dětem a jejich maminkám za pomoc při výrobě vánočních výrobků. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!!! „Spolčo Sedmikrásek“

3. Příští neděli 4. 2. při mši svaté v 8:00 v kostele sv. Václava se uskuteční slavnostní vyhlášení konání lidových misií ve farnosti Dobruška za účasti direktora lidových misií P. Jána Jakuboviče, CM.

4. Z důvodu účasti nás kněží na společném formačním setkání v Bratislavě nebudou slaveny bohoslužby v naší farnosti v pondělí 28. 1. a v úterý 29. 1.

5. Prosíme o pomoc při úklidu betlému a vánočních stromků ve čtvrtek 1. 2. v 15:00.

6. V rámci duchovní přípravy na oslavu 300. výročí posvěcení kostela sv. Václava vás opět zveme na tichou hodinovou adoraci do kaple na faře v Dobrušce příští čtvrtek 1. 2. v 19:00.

7. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu 3. 2. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30, kdy budeme udělovat také požehnání sv. Blažeje.

8. V pátek 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu slavíme zároveň den zasvěcených, kdy prosíme o nová povolání do zasvěceného života.

9. Srdečně zveme seniory na společné setkání v neděli 11. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce, které obohatí hraním na svých vlastnoručně vyrobených varhanách Jan Preclík.

10. V rámci Národního týdne manželství zveme na večeři pro manžele v pivovarské sklepní restauraci Rampušák v Dobrušce v úterý 13. 2. v 18:00. Vzadu v kostele je připravený list na zapsání manželského páru a jídelní lístek. Prosíme, zapište se a vyberte si jídlo dle pokynů uvedených na listu.

Ježíšovo učení se nevyčerpává ve slovech, ale vyjadřuje se také činy, mocnými gesty vybavenými skutečnou autoritou, která „dává růst“ druhému – podle původního významu slova auctoritas, od slovesa augere – zvětšovat – směřuje k životu, k dobru druhého. Není to uplatňování moci zvýhodňující toho, kdo ji má! Ježíš svými skutky opravdu ukazuje, že učení má co dělat se životem, znamená dávat život a obnovovat k plnému životu…

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek