Farní informace na 3.neděli v mezidobí – 21. 1. 2024

3. neděle v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnešní neděli 21. 1. slavíme neděli Božího slova, kdy se zároveň koná i celodiecézní sbírka na biblický apoštolát.

2. Výtěžek z koncertu z minulé neděle na opravu elektroinstalace kostela Sv. Ducha činil 6 300 Kč. Děkujeme!

3. V úterý 23. 1. se uskuteční zasedání pastorační rady v 19:00 v pastoračním centru.

4. Probíhající týden modliteb za jednotu křesťanů zakončíme ve čtvrtek 25. 1. ekumenickou pobožností v kostele sv. Václava v Dobrušce v 18:00. Po jejím skončení bude pak v pastoračním centru společné agapé. Kdo by chtěl a mohl, může přinést něco malého k občerstvení.

Uposlechnutí křesťanského povolání jde ruku v ruce se znovuzrozením, s novým životem, novým začátkem. A každé narození vyžaduje také důkladné oddělení: pouze ten, kdo se odhodlal k důkladnému oddělení, bude schopen dát život novému spojení s Kristem a se společenstvím bratří. Vedle toho je však zásadní připomenout, že počátek povolání může nastat pouze díky Pánově milosti a zaslíbení. Na cestě povolání dojde jistě k rozporům a zapřením, protože je pravda, že ti, kteří „opustili všechno a šli za Ježíšem“, v hodině utrpení „Ježíše všichni opustili a utekli“ (Mk 14,50). V každém případě je ale Ježíšovo zaslíbení silnější než všechny nevěrnosti učedníků, kteří budou po velikonočním ránu rybáři lidí a hlasateli Království schopnými předávat všem radostnou zvěst.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek