Farní informace na 5. neděli v mezidobí – 4. 2. 2024

5. neděle v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1.Děkujeme všem, kteří přišli pomoct při úklidu betléma a vánočních stromků.

2. Tuto neděli 4. 2. při mši svaté v 8:00 v kostele sv. Václava se uskuteční slavnostní vyhlášení konání lidových misií ve farnosti Dobruška za účasti direktora lidových misií P. Jána Jakuboviče, CM.

3. První setkání dětí, které letos půjdou na první svaté přijímání, se uskuteční ve středu 7. 2. v 16:00 na faře v Dobrušce.

4. Srdečně zveme seniory na společné setkání v neděli 11. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce, které obohatí hraním na svých vlastnoručně vyrobených varhanách Jan Preclík.

5. V rámci Národního týdne manželství zveme na večeři pro manžele v pivovarské sklepní restauraci Rampušák v Dobrušce v úterý 13. 2. v 18:00. Vzadu v kostele je připravený list na zapsání manželského páru a jídelní lístek. Prosíme, zapište se a vyberte si jídlo dle pokynů uvedených na listu nejpozději do neděle 4. 2. Na mail jana.sitlerova@gmail.com nebo číslo 737 637 346 se můžete nahlásit nejpozději do 6. 2.

Bůh se k nám tedy sklání jako ke svým blízkým přátelům. To však neznamená, že bychom s ním mohli manipulovat podle vlastních potřeb nebo se jej snažili „uvěznit“ do svého omezeného poznání a kusých životních zkušeností. Krásný příklad nám dává sám Ježíš, když ještě za noci „vychází ven“ na poušť, aby se tam modlil. Ježíš nepodlehl jako my pokušení být úspěšným a věhlasným – nepřidružil se proto k těm, kteří se domnívají, že „blízkost Boží“ znamená možnost přivlastnit si Boha a upravit si jej k vlastnímu obrazu. Ježíš naopak „vychází ven“ na opuštěné místo a tam se modlí, aby středem svého života nebyl on sám, nýbrž Bůh Otec. Tak Ježíš prožívá svůj „exodus“: opouští očekávání lidí a přijímá náročnou Otcovu vůli. Po Ježíšově vzoru a s jeho pomocí má být i naše modlitba věrným hledáním Boží vůle.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek