Farní informace na Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2024

Svátek Křtu Páně

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Svátkem Křtu Páně končíme vánoční období a začínáme liturgické mezidobí.

2. Ve středu 10. ledna bude od 19:00 hod. v pastoračním centru v Dobrušce setkání chlapi.cz.

3. V pátek 12. ledna bude v Dobrušce večer mladých. Začneme mší svatou v 17:00 hodin a program pak bude pokračovat v pastoračním centru. Mše sv. v 18:00 nebude.

4. V sobotu 13. ledna bude od 16:30 do 18:00 v Opočně farní bruslení. Vstup je zdarma.

5. V lednu 2024 oslavíme 110 let od narození Františka Matouška a při té příležitosti organizujeme koncert v kostele sv. Václava 14. ledna 2024 v 16:00, na který vás srdečně zveme a který je zároveň součástí přípravy na oslavy 300. výročí posvěcení kostela. Víc informací na vývěsce.

6. V období od slavnosti Zjevení Páně až do Hromnic můžete pozvat kněze, aby vám požehnal váš příbytek. Může to být i možnost osobnějšího setkání. V případě zájmu se osobně domluvte s některým z kněží.

Křest byl a doposud je mnohými křesťany vnímaný jako dárkový balíček, který nám byl kdysi darován, ale nebyl zatím rozbalen a otevřen. Vlastníme balíček, ale neznáme dar, který je uvnitř; když neznáme dar, nevíme ani o tom, že jsme bohatí, nemyslíme na vděčnost, chválu a radost z něho. Jsme Božími dětmi, ale nevíme o tom.

Ze křtu nám zůstalo „nesmazatelné znamení“, které nám umožňuje správně a platně naplňovat všechny skutky křesťanského života, ale plod křtu zůstává „svázaný“, a proto nemůžeme zaslechnout zevnitř ten pokojný hlas, který nám říká: „Ty jsi můj milovaný syn!“

Při dnešním svátku musíme rozhodně rozvázat tento zabalený dar a opětovně se ponořit do vody našeho křtu. Boží dary se pro nás stávají pravé a účinné až v okamžiku, kdy je my sami díky působení Ducha Svatého vezmeme na vědomí a s vírou je přijmeme.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek