Farní informace na 2.neděli v mezidobí – 14. 1. 2024

2. neděle v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. V lednu 2024 oslavujeme 110 let od narození Františka Matouška a při té příležitosti organizujeme koncert v kostele sv. Václava 14. ledna 2024 v 16:00, na který vás srdečně zveme a který je zároveň součástí přípravy na oslavy 300. výročí posvěcení kostela. Výtěžek bude věnován na opravu elektroinstalace kostela Sv. Ducha. Víc informací na vývěsce.

2. Příští neděli 21. 1. slavíme neděli Božího slova, kdy se zároveň bude konat celodiecézní sbírka na biblický apoštolát.

3. Zveme vás na liturgii slova s meditací na téma „Oheň“ v úterý 16. 1. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce.

4. Ve čtvrtek 18. 1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který zakončíme ve čtvrtek 25. 1. ekumenickou pobožností v kostele sv. Václava v Dobrušce v 18:00.

5. Děkujeme všem, kteří se i letos zapojili do tříkrálové sbírky formou koledování. Dobrušská farní charita zaznamenala letos rekordní výnos, který přesáhl jeden milion korun.

6. V období od slavnosti Zjevení Páně až do Hromnic můžete pozvat kněze, aby vám požehnal váš příbytek. Může to být i možnost osobnějšího setkání. V případě zájmu se osobně domluvte s některým z kněží.

K tomu, aby se člověk mohl stát svědkem, musí se nejdříve sám setkat s Pánem, musí být ochoten překročit klamné zdání a dívat se na skutečnost hlubokým pohledem víry. Svědčit znamená nabídnout tento pohled, který proměnil náš vlastní život, druhým. K tomu je třeba vstoupit do nové formy života – do účinného společenství s Ježíšem, jež můžeme charakterizovat výrazy „přebývat s ním“ a „zůstat u něj“. Na období hledání, kterému dnešní lidé připisují příliš velký význam, musí navázat etapa spočinutí v Ježíšově přítomnosti, uznání, že Ježíš je pravým cílem, k němuž směřuje naše srdce, a etapa odvahy vytrvat v jeho blízkosti.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek