Farní informace na 1. neděli adventní roku B – 3. 12. 2023

Farní ohlášky na 1. adventní neděli roku B

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnešní první nedělí adventní, začínáme nový liturgický rok „B“. Při mších svatých požehnáváme adventní věnce. Zároveň si můžete v sakristii kostela koupit adventní brožuru se zamyšleními na každý den v ceně 35 Kč.

2. Zveme na rorátní mše svaté do kostela sv. Václava v Dobrušce v úterý a čtvrtek v 6:00. Mše svaté v 7:30 v úterý a čtvrtek nebudou.

3. Zveme Vás na dětské roráty v sobotu 9.12 se začátkem v kostele sv. Václava v 7:00. Těšit se můžete na průvod s lucerničkami, mši svatou, snídani a vyrábění. Zvou nás maminky s dětmi z farnosti Dobruška. Více informací na plakátku ve vývěsce.

4. „Zveme vás na duchovní obnovu farnosti v sobotu 9. 12. od 9:00 do Dobrušky. Začneme mši svatou v kostele sv. Václava a budeme pokračovat v pastoračním centru. Obnovou nás bude provázet P. Josef Roušar, farář v Rychnově nad Kněžnou.

5. V sobotu 9.12. v 17:00 hod. začíná v kostele sv. Jakuba ve Skuhrově nad Bělou koncert skupiny Haleluja Band, na který jste srdečně zváni.

6. Příští neděli 10.12. se bude konat celodiecézní sbírka na kněžský seminář a na formaci bohoslovců.

7. Dne 13.12. se bude konat setkání členů „Živého růžence“. Bližší informace si řekněme příští neděli.

8. V Zámecké galerii v Kvasinách od 2.12. do 4.2.2024 bude probíhat již 13. tradiční výstava betlémů s vernisáží 1.12. v 17:00 hod. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Základní ctností adventu je naděje. Díky ní můžeme s důvěrou a odvahou hledět do budoucnosti. Pokud by však naše naděje nedokázala realisticky vnímat současnost a nebyla by zakořeněna v tom, co již známe a co jsme prožili, byla by to pouhá iluze, ztrácející se ve sféře naší fantazie. První verše prvního čtení nemluví o člověku, ale o Bohu: “Ty jsi náš otec, náš vykupitel” (Iz 63,16). Jejich základem je jistota, že Bůh se s námi pevně spojil a nemůže se od nás vzdálit. Ostatně každý vztah (manželé, přátelé, společenství) v sobě nese vzpomínky na chvíle strávené společně a na společně překonaná nebezpečí. Tato síla dokáže čelit také budoucím problémům. Naděje však musí pravdivě a věrohodně zářit také v přítomnosti. Proto se spojuje s bdělostí a s připraveností jednat. Příklad učedníků v Getsemanské zahradě, kteří, místo aby bděli s Ježíšem, usnuli, výstižně ukazuje, že tato bdělost není samoúčelná, ale podstatně závisí na schopnosti dát život, jako to udělal Ježíš.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek