Farní informace na slavnost Ježíše Krista Krále – 26. 11. 2023

Farní ohlášky na slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na podporu katolických médií jste přispěli sumou 20 166 Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. V neděli 26. 11. na slavnost Krista Krále bude v Dobrušce celodenní Eucharistická adorace. Časový harmonogram, na který se můžete zapsat dle vlastního uvážení, je vzadu na stole.

3. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do zámecké kaple v Podbřezí v pondělí 27. 11. v 10:00.

4. Zveme vás na tiché adorace do kostela sv. Václava v Dobrušce vždy ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci od 19:00 do 20:00 jako součást duchovní přípravy na oslavy 300. výročí posvěcení kostela sv. Václava. Začínáme příští čtvrtek 30. 11.

5. Zveme děti školního věku na Církevní Silvestr, který se bude konat 2. 12. 2023 v pastoračním centru v Dobrušce od 14 hod. do 20 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé aktivity, výrobu adventních věnců a filmový večer. Večeře bude zajištěna. S sebou něco slaného k filmu, přezůvky a teplé oblečení na ven. Prosíme zájemce nahlásit Marcele Volfové nebo P. Emilovi do neděle 26. 11.

6. Příští neděle 3. 12. je první adventní. Začínáme nový liturgický rok „B“. Při mších svatých budeme požehnávat adventní věnce. Zároveň si můžete v sakristii kostela koupit adventní brožuru se zamyšleními na každý den v ceně 35 Kč.

7. Zveme vás na duchovní obnovu farnosti v sobotu 9. 12. od 9:00 do Dobrušky. Začneme mši svatou v kostele sv. Václava a budeme pokračovat v pastoračním centru. Obnovou nás bude provázet P. Josef Roušar, farář v Rychnově nad Kněžnou.

Posledního dne budeme všichni, tedy jak křesťané, tak nekřesťané, souzeni podle lásky. Bude se po nás žádat pouze vydání počtu z láskyplné služby, kterou jsme každodenně prokazovali svým bratřím a sestrám, především pak těm nejpotřebnějším. A tak se na posledním soudu konečně odhalí nejhlubší pravda o našem každodenním životě čili to, zda náš život byl veden v lásce, anebo v sobectví. „Učme se tedy rozjímat nad tak velikým tajemstvím a sloužit Kristu tak, jak si on sám přeje, abychom mu sloužili“ (svatý Jan Zlatoústý).

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek