Dětské roráty – sobota 9. 12. 2023

Zveme rodiny na dětské roráty s následnou společnou snídaní ve farní klubovně.  Po snídani si děti mohou vyrobit výrobek pro vánoční dobročinný prodej.

Více informací na plakátě zde:  Dětské roráty

Přesunout se na začátek