Farní informace na 24. neděli v mezidobí – 17. 9. 2023

Farní ohlášky na 24. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 17. 9. je ohlášená celodiecézní sbírka na církevní školství. Příští neděli 24. 9. bude sbírka na hrob P. Slavíka.

2. Zveme mladé lidi na vikariátní setkání mládeže do Opočna příští pátek 22. 9. Začneme mší svatou v 17:00. Více informací na plakátě.

3. Zveme vás na další setkání „Hovorů o víře“ v pátek 22. 9. v 19:00 do pastoračního centra v Dobrušce. Přednášku na téma církev bude mít doc. Mgr. Jan Hojda Th.D.

4. Z důvodu farní poutě do Želiva bude výjimečně mše svatá v Osečnici sloužena v neděli 24. 9. v 11:00.

5. Zveme vás na koncert v rámci MHF F. L. Věka v neděli 24. 9. do kostela sv. Václava v Dobrušce v 17:00. Z toho důvodu bude posunuta večerní mše svatá na 18:30!

6. Zveme na dobrušský farní ples v sobotu 30. 9. v 19:00 v hostinci Skalka v Podbřezí. Vstupenku v ceně 300 Kč, která zahrnuje pronájem prostor, hudbu a večeři, si můžete zakoupit na farním úřadě v Dobrušce.

Boží slovo nás znovu zve k otevření bran našeho srdce lásce, přesněji Božímu milosrdenství. Jde o to dovolit Bohu, aby znovu oživil, co hřích zabíjí. Z tohoto hlediska lze říci, že síla odpuštění je trpělivost chápaná jako čekání, modlitba a práce na vlastním obrácení a na obrácení bratra. V jistém smyslu odpustit znamená podílet se na trpělivosti, kterou má Bůh, jenž je „milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný“ (Ex 34,6). První tendencí odpuštění je tedy trpělivě posečkat, přijímat nedokonalost svou i druhého. Avšak druhou tendencí je dávat: zůstat v postoji ochoty a vstřícnosti vůči tomu, kdo nám ublížil.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek