Farní informace na 25. neděli v mezidobí – 24. 9. 2023

Farní ohlášky na 25. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na církevní školství jste společně přispěli sumou 17 663 Kč. Děkujeme všem dárcům! Tuto neděli 24. 9. je sbírka na hrob P. Slavíka.

2. Zveme vás na koncerty v rámci MHF F. L. Věka: v neděli 24. 9. do kostela sv. Václava v Dobrušce v 17:00, z důvodu čeho bude posunuta večerní mše svatá na 18:30! A pak ve čtvrtek 28. 9. v 17:00 rovněž do kostela sv. Václava v Dobrušce.

3. Zveme všechny farníky na slavnost patrona chrámu sv. Václava ve čtvrtek 28. 9. do kostela sv. Václava v Dobrušce. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Ondřej Kunc, farář z Častolovic. Po mši svaté vás zveme do pastoračního centra a na farní zahradu k společnému prožití farního dne. Prosíme, kdo by mohl a chtěl, ať přinese něco malého sladkého nebo slaného k společnému občerstvení. Pitný režim bude zabezpečen. Pro děti oslík či skákací hrad.

4. Mše svaté na sv. Václava budou pak ještě odpoledne v Dobrém a ve Skuhrově v 16:00 a v Bílém Újezdě a Přepychách v 18:00. Z toho důvodu mše svaté v pátek v Dobrém a Bílém Újezdě nebudou.

5. Zveme vás na další setkání „Hovorů o víře“ v pátek 29. 9. v 19:00 do pastoračního centra v Dobrušce na téma Bible.

6. Ve Hrošce bude mše svatá sloužena v kapli sv. Václava v sobotu 30. 9. v 16:30.

7. Ještě jsou volné vstupenky na dobrušský farní ples v sobotu 30. 9. v 19:00 v hostinci Skalka v Podbřezí v ceně 300 Kč, která zahrnuje pronájem prostor, hudbu a večeři a můžete si je zakoupit na farním úřadě v Dobrušce.

Kamenem úrazu veškerého pohoršení byl Ježíšův postoj (a tedy Boží postoj!) k těm „druhým“, k těm takzvaným „nepřátelům“ náboženství. Tady se Boží myšlení liší od lidských myšlenek – nenechává se nijak ovlivnit ze strany nepřátel. Nesouhlasí s tím, aby někdo stavěl hranice jeho dobrotě a rozhodoval, kdo k němu patří a kdo je naopak proti němu. Strážci náboženství si nemohou namlouvat, že jsou současně také strážci Boha, podobně jako jistí mocní lidští úředníci, kteří sami rozhodují, koho připustit nebo nepřipustit do přítomnosti jejich nadřízeného.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek