Farní informace na 23. neděli v mezidobí – 10. 9. 2023

Farní ohlášky na 23. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Příští neděli 17. 9. bude celodiecézní sbírka na církevní školství. A pak další neděli 24. 9. bude sbírka na hrob P. Slavíka. Odhadovaná cena by měla být zhruba kolem 85 000 Kč v případě, že nebudou při pracích zjištěny další škody vedoucí k navýšení ceny. Prozatím se od farníků vysbíralo hotově nebo na účet 48 000 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

2. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Očelic v pondělí 11. 9. v 17:30.

3. Ve středu 13. 9. se uskuteční zasedání pastorační rady Dobruška v pastoračním centru v 19:00.

4. U příležitosti dnů evropského kulturního dědictví vás zveme na vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov do kostela sv. Václava v Dobrušce v sobotu 16. 9. v 12:00.

5. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 16. 9. v 16:30.

6. Na farní pouť do Želiva se již naplnil autobus v kapacitě 48 míst. Kdo by se chtěl přihlásit jako náhradník, ať se nahlásí některému z kněží nejpozději do neděle 17. 9. Odjezd je 23. 9. v 6:30 ze zastávky Leichterova. Kdo by se chtěl ještě přihlásit na prohlídku pivovaru, ať tak udělá nejpozději do pátku 15. 9. Je totiž potřeba předem nahlásit počet osob. Zaplatit můžete buď předem v sakristii, nebo pak v autobuse.

7. Zveme na dobrušský farní ples v sobotu 30. 9. v 19:00 v hostinci Skalka v Podbřezí. Vstupenku v ceně 300 Kč, která zahrnuje pronájem prostor, hudbu a večeři, si můžete zakoupit na farním úřadě v Dobrušce.

Svatý Pavel nám ve druhém čtení naznačil asi jedinou možnou cestu k překonání každého případného konfliktu mezi poslušností a pevností: „Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon.“ Tato zásada platí také při napomínání druhého bratra v soukromí. Svatý Augustin využil právě pro bratrské napomínání slova svatého Pavla o lásce: „Miluj a dělej, co chceš. Když mlčíš, mlč z lásky; když mluvíš, mluv z lásky; když napomínáš, napomínej z lásky; když odpouštíš, odpouštěj z lásky. Kéž v tobě stále zůstává kořen lásky, protože z takového kořenu nemůže vyrůstat nic jiného než dobro“ (Tract. In Joh. 7,8).

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek