Farní informace na 22. neděli v mezidobí – 3. 9. 2023

Farní ohlášky na 22. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Prosíme rodiče, kteří by ještě chtěli nahlásit své dítě na vyučování náboženství, ať tak učiní nejpozději do neděle 3. 9. přinesením vyplněné přihlášky do sakristie kostela.

2. Zveme vás v sobotu 9. 9. od 9:30 na požehnání křížku na Drahách směrem k Myslivecké chatě. Pak v 10:00 na posvícenskou mši svatou do kaple v Záhornici a po ní na posezení s rodáky na Bašáku.

3. Zveme na poutní mši svatou na Studánku u Chábor v sobotu 9. 9. v 15:00.

4. Farnost Slavoňov vás zve na tradiční Rokolskou pouť v neděli 10. 9. spojenou s žehnáním obnoveného Mariánského sloupu. Více informací na plakátě ve vývěsce.

5. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Očelic v pondělí 11. 9. v 17:30.

6. Je možné se ještě přihlásit na farní pouť do Želiva 23. 9. Bližší informace pak upřesníme.

7. Zveme na dobrušský farní ples v sobotu 30. 9. v 19:00 v hostinci Skalka v Podbřezí. Podrobnější informace budou postupně zveřejněny v ohláškách.

Cesta spásy nemůže vést jinudy než znovu cestou zatracení a původní neposlušnost musí být nahrazena bezpodmínečnou poslušností vůči Božímu plánu, který získal konkrétní podobu vtělením. Tím, že Slovo na sebe vzalo lidskou podobu, vstoupilo do proudu dějin, stalo se tělem, musí v plném rozsahu přijmout úděl vložený do lidských událostí. Vidí, jak se odráží v jeho životním příběhu hluboký smysl lidské existence, povolané k darování sebe samého. V tomto daru, který se dokonává v každodenním životě, člověk přináší pravou duchovní oběť.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek