Farní informace na 17. neděli v mezidobí – 30. 7. 2023

Farní ohlášky na 17. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší
  2. V sobotu 5. 8. budeme sloužit mši svatou za dobrodince naší farnosti v 7:30.
  3. Zveme vás na poutní mši svatou do Uhřínova příští sobotu 5. 8. v 16:30 u příležitosti slavnosti patrona kostela sv. Vavřince, mučedníka.
  4. Také vás zveme na poutní mši svatou do Bílého Újezda příští neděli 6. 8. v 8:00 u příležitosti slavnosti patrocinia kostela Proměnění Páně.
  5. Farnost Opočno nás příští víkend 5. – 6. 8. 2023 zve na slavení Porciunkule do klášterního kostela. Víc informací je na vývěsce.
  6. Na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách probíhá ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ od 29. 7. do 6. 8. 2023. Více informací na letáčcích a webové stránce www.akademicketydny.cz

Ten, kdo Ježíše následuje, neříká „opustil jsem to a to,“ ale volá „nalezl jsem velký poklad“. Takový člověk nikoho neponižuje, nepovažuje se za něco lepšího, než jsou ostatní, jenom prožívá velikou radost z toho, že nalezl skutečný poklad. Měřítko toho, nakolik je někdo Ježíšovým učedníkem, není v tom, od čeho se oddělil, ale v příslušnosti k Mistrovi, jenž je pravým pokladem a vzácnou perlou. Ježíš tedy znovu připomíná, že oddělení dobrých a zlých se odehraje až v soudný den a že přísluší výlučně Hospodinu; nikdo jiný si k tomu nesmí osobovat právo. Jestliže nyní Otec dává vycházet slunci nad dobrými i nad zlými (srov. Mt 5,45), protože se tak projevuje jeho nevysvětlitelná trpělivost a podivuhodné milosrdenství, neboť si nepřeje ničí zavržení, ale chce, aby se lidé obrátili (srov. 2 Petr 3,9), pak kdo jsme my, že si osobujeme vystupovat jako soudci druhých lidí? Dokud žijeme na této zemi, měli bychom spíše hledět, abychom se sami obrátili a přijímali Boží království, jež přichází.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek