Farní informace na 16. neděli v mezidobí – 23. 7. 2023

Farní ohlášky na 16. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme vás na poutní mši svatou do Skuhrova 23. 7. v 11:00. Hlavním celebrantem bude P. Alojz Šeliga, CM.

Na rozdíl od očekávání nebude mít nebeské království v historii nějaký triumfální rozměr. Jeho vítězství nad protivníky a nad veškerou mocí zla se neodehraje na tomto světě. To neznamená, že Bůh, rozsévač dobrého semene, bude nějak poražen. Naopak, právě proto, že zůstane pánem situace, může krotit netrpělivost svých služebníků (vv. 28-30). Jistě, pšenice bude kvůli plevelu živořit. Zlo bude v našich dějinách vždycky klást dobru překážky. Ale Bůh vidí čas v perspektivě svého definitivního věčného cíle (vv. 39-43). Teprve při žních dojde ke konečnému oddělení. Je to lekce moudré trpělivosti pro farizeje a horlivce všech pokolení, příznivce náboženské a nacionalistické čistoty, která krutě vylučuje „ty druhé“. Platí to i pro nás, kteří jsme hned ochotni stát se soudci a mstiteli.

Vaši bratři v Kristu

Přesunout se na začátek