Farní informace na 13. neděli v mezidobí – 2. 7. 2023

Farní ohlášky na 13. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste přispěli 22 313 Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. Tuto neděli 2. 7. budeme při mších svatých děkovat Bohu za všechny milosti přijaté v uplynulém školním roce.

3. Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve středu 5. 7. budou mše svaté dopoledne jako v neděli. Večerní mše svatá v Dobrušce nebude.

4. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší svatou.

5. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 8. 7. v 16:30.

6. Zveme vás na slavnost sv. Prokopa, patrona chrámu, v neděli 9. 7. v Přepychách v 10:00.

7. 23. 9. 2023 plánujeme udělat farní pouť do Želiva. Je možnost společného oběda přímo na místě. Bude jednotné menu: hovězí vývar, kuřecí řízek a šťouchané brambory. Cena: 600 Kč cesta + oběd, 400 Kč cesta bez oběda. Kdo by měl zájem, tak bude také možnost prohlídky klášterního pivovaru v ceně 150 Kč na osobu. Nahlašovat se můžete v sakristii.

8. Stolní kalendář na rok 2024 věnovaný službě diecézní charity si můžete zakoupit v sakristii v ceně 89 Kč.

Připravit bratru dobré přijetí znamená vyjít ze svého egoismu a zabývat se aktivně jím, věnovat mu trochu svého času, své solidarity a úcty a na prvním místě mu trpělivě naslouchat. Z takového setkání lze odejít s velkým obohacením a povzbuzením do života. Právě pohostinnost je jedna z forem přijetí bližního, která se v dnešní době postupně vytrácí. Přestože není vždycky možné přijmout do našich domovů cizince, je důležité neodmítat přijetí už z principu a nevyhýbat se těm, kdo přicházejí z různých koutů světa a mají jiné zvyklosti nebo barvu kůže. Problematika přijetí a začlenění přistěhovalců a uprchlíků je sociální otázkou, ale bezpochyby také problematikou, jež se musí věnovat křesťané.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek