Farní informace na 12. neděli v mezidobí – 25. 6. 2023

Farní ohlášky na 12. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do celodiecézní sbírky na charitu jste přispěli 19 343 Kč. Děkujeme všem dárcům! Tuto neděli 25. 6. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Tuto neděli 25. 6. v 9:30 vás zveme na pouť do kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém z příležitosti slavnosti titulárních patronů chrámu.

3. Prausův pěvecký sbor Rychnov nad Kněžnou vás srdečně zve na Svatojánský koncert v neděli 25. 6. v 17:00 v kostele sv. Jakuba ve Skuhrově nad Bělou. Více info na plakátě.

4. Na slavnost sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 29. 6. vás zveme na pouť do kaple v Očelicích v 17:00. Z toho důvodu mše svatá v Přepychách v 18:00 nebude.

5. Na první sobotu v měsíci bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

6. Te Deum: Příští neděli 2. 7. budeme při mších svatých děkovat Bohu za všechny milosti přijaté v uplynulém školním roce. Proto budeme i v tomto týdnu k dispozici pro vysluhování svátosti smíření před mší svatou, abychom tak s čistým srdcem mohli Bohu poděkovat a šli vstříc prázdninám.

7. Stolní kalendář na rok 2024 věnovaný službě diecézní charity si můžete zakoupit v sakristii v ceně 89 Kč.

8. Vyplněné přihlášky na vyučování náboženství prosím přineste nejpozději do 30. 6. do sakristie našich kostelů nebo na farní úřad v Dobrušce. Vyučovat se bude s největší pravděpodobností ve stejných dnech jako letos.

9. 23. 9. 2023 plánujeme udělat farní pouť do Želiva. Postupně poskytneme bližší informace.

Právě z vědomí, že jsme Boží synové a dcery, může prýštit vyznání Ježíše jako Pána a Božího Syna před všemi lidmi. Vyznání však netvoří jen slova, nýbrž celé bytí, když svým životem dokazujeme, že stojí za to pro Ježíše zemřít, a tedy pro něj i doopravdy žít. Při posledním soudu budeme souzeni podle toho, jak jsme k Ježíšovi přilnuli a nakolik jsme ho milovali. Tento soud však začíná už dnes a výrazně závisí na tom, nakolik jsme schopni zapřít sami sebe, nakolik jsme s to přestat svým pozemským životem poměřovat všechno ostatní, protože jedině tak v nás skutečně žije Kristus. Jen tehdy, když se cvičíme v tomto postoji, můžeme Ježíše poznávat a milovat.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek