Farní informace na 14. neděli v mezidobí – 9. 7. 2023

Farní ohlášky na 14. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme vás na slavnost sv. Prokopa, patrona chrámu, v neděli 9. 7. v Přepychách v 10:00.

2. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 15. 7. v 16:30.

3. 23. 9. 2023 plánujeme udělat farní pouť do Želiva. Je možnost společného oběda přímo na místě. Bude jednotné menu: hovězí vývar, kuřecí řízek a šťouchané brambory. Cena: 600 Kč cesta + oběd, 400 Kč cesta bez oběda. Kdo by měl zájem, tak bude také možnost prohlídky klášterního pivovaru v ceně 150 Kč na osobu. Nahlašovat se můžete v sakristii.

V Ježíšově době rabíni přirovnávali Tóru, Boží zákon, ke jhu, které má člověk nést. Odvolávali se přitom na odpovědnost těch, kdo vstupovali do smlouvy s Bohem. Toto jho se stávalo stále těžším, za což mohly rigorózní interpretace náboženských autorit Izraele. Příkazy, které Bůh daroval svému lidu jako výraz autentické svobody, se proměnily v „těžká a neúnosná břemena“. I Ježíš předstupuje před ty, kdo mu naslouchají, jako učitel a vůdce, avšak zcela odlišný učitel, který interpretuje Tóru vlastním životem, a tak ze zákona činí pramen svobody. On je tichý a trpělivý vůči svým učedníkům, respektuje ty, s nimiž se střetává, odmítá jakoukoli aroganci, nezavrhuje hříšníky, je pokorný ve svém srdci před Bohem, protože se mu ve všem bezvýhradně podřizuje.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek