Farní informace na 4. neděli postní – 19. 3. 2023

Farní informace na 4. neděli postní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnešní neděli 19. 3. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat tuto neděli při všech mších svatých.

3. Křížovou cestu ve středu 22. 3. od 17:30 v kostele v Dobrušce se budou modlit matky. V pátek 24. 3. se bude modlit spolčo 12+.

4. V sobotu 15. 4. 2023 proběhne v Praze Národní pochod pro život, kterého se naše farnost opět zúčastní. Využijeme vlakovou dopravu, vypravenou speciálně pro tuto akci, s nástupem z vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí. Cena dopravy je 450,- Kč. Děti mají cestu zdarma. Čas odjezdu bude zájemcům ještě upřesněn. Akce začíná mší svatou v katedrále v 11 hod., následuje program pro děti na Klárově, kde bude pro přihlášené připraveno jednoduché teplé jídlo. Pochod po trase Klárov – Národní třída – Václavské náměstí startuje ve 14:30 hod. Více informací se dozvíte na webových stránkách: hnutiprozivot.cz. Kdo by chtěl jet společně, ať kontaktuje do pondělí 27. 3. paní Marcelu Volfovou (tel: 608 122 983, marcela.balcarova@seznam.cz), která nás hromadně přihlásí a zajistí místa ve vlaku a stravu. Jako duchovní doprovod s námi pojede pan farář Emil Hoffmann.

Jedna slepá židovská dívka říká křesťanovi v dramatu P. Claudela: „Vy, kteří vidíte, copak jste to udělali se světlem?“ Ptejme se, jaký užitek přinášíme z přijatého světla my, Kristovi učedníci? Mohou si vůbec ti, kdo jsou k nám blízko a kdo nás slyší hovořit, všimnout, že jsme lidé víry, že posuzujeme osoby a události tohoto světa na základě jistot, jež vycházejí z evangelia? Kráčíme po světě skutečně jako „děti světla“ (Ef 5,8), tedy jako osoby čestné, poctivé a upřímné? Oči všech přijímají světlo, ale ty naše ho musí ještě i darovat; naše oko musí být podle Ježíšových slov lucernou (srov. Mt 6,22).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek