Farní informace na 5. neděli postní – 26. 3. 2023

Farní informace na 5. neděli postní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 22 665 Kč. Všem štědrým dárcům upřímně děkujeme.

2. V těchto dnech uběhne již rok od chvíle, kdy jsme ubytovali uprchlíky z válkou postižené Ukrajiny v Přepychách a Běstvinách. Chceme se vám všem poděkovat, kdo jste jakýmkoli způsobem pomohli a stále pomáháte těmto lidem. Bůh vás žehnej!

3. Křížovou cestu ve středu 29. 3. od 17:30 v kostele v Dobrušce se budou modlit manželé. V pátek 31. 3. se budou modlit členové živého Růžence.

4. Zveme vás na modlitbu křížové cesty v sobotu 1. 4. od 15:00 na Studánku u Chábor.

5. Příští týden je první sobota v měsíci, a proto bude v Dobrušce mše svatá i ráno v 7:30.

6. Postní zpovídání proběhne příští týden podle rozpisu, který je uveden v tabulce ve vývěsce. V Dobrušce budeme zpovídat v neděli 2. 4. od 16:00 do 19:00.

7. V sobotu 15. 4. 2023 proběhne v Praze Národní pochod pro život. Můžeme využít vlakovou dopravu, s nástupem z vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí. Cena: 450,- Kč. Děti mají cestu zdarma. Čas odjezdu bude ještě upřesněn. Akce začíná mší svatou v katedrále v 11 hod., následuje program pro děti na Klárově, kde bude pro přihlášené připraveno jednoduché teplé jídlo. Pochod po trase Klárov – Národní třída – Václavské náměstí startuje ve 14:30 hod. Více informací: hnutiprozivot.cz. Kdo by chtěl jet společně, ať kontaktuje do pondělí 27. 3. paní Marcelu Volfovou (tel: 608 122 983, marcela.balcarova@seznam.cz), která nás hromadně přihlásí a zajistí místa ve vlaku a stravu. Jako duchovní doprovod pojede pan farář Emil Hoffmann.

V tomto posvátném čase postní doby bychom měli i my sebou zatřást, zachvět se, postavit se na odpor a bojovat proti vtíravosti sil zla přítomných ve světě a v našem životě. Musíme vyslovit společně s Tomášem v dnešním evangeliu: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“; zemřeme svým hříchům, obraťme se ke vzkříšení spolu s ním jako nová stvoření, očištěná jeho krví a odpuštěním, které nám skrze církev nabízí.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek