Farní informace na 4. neděli adventní – 18. 12. 2022

Farní informace na 4. neděli adventní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců se vybralo 16 442 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnes je sbírka na pastorační centrum.

2. Tradiční DOBROČINNÝ PRODEJ aneb „děti pomáhají dětem“ pokračuje. Pomáháme malé Leontýnce. Přispět můžete libovolnou částkou také na účet přes farní charitu. Více na plakátě.

3. Zveme vás na koncert hudební skupiny Úkaz do kostela v Bílém Újezdě v neděli 18. 12. v 15:00.

4. Náš farník Tomáš Bartoš vás zve na koncert v neděli 18. 12. v 18:00 do kaple v Semechnicích.

5. Adventní zpovídání pokračuje v Dobrušce 18. 12. od 16:00. V Solnici pak 20. 12. od 17:00.

6. Prosíme o pomoc při stavění betlému a vánočních stromků v úterý 20. 12. od 15:00.

7. Betlémské světlo bude k dispozici v kostele sv. Václava v Dobrušce 24. 12. od 14:00 do 15:45.

8. Na Boží hod vánoční 25. 12. bude otevřený kostel k prohlídce betlému od 16:00 do 17:00.

9. Zveme na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém 26. 12. v 15:00.

10. Ve farnosti Opočno stále probíhá prohlídka betlémů. Více informací ve vývěsce.

11. Kdo by se chtěl zúčastnit světového dne mládeže v Lisabonu ve dnech 1. – 6. srpna 2023 nechť se přihlásí nejlépe do 20. 12. 2022 a to z důvodu, že kdo se přihlásí do tohoto data, dostane slevu 1000 Kč. A kaplan pro mládež každému přihlášenému přidá další slevu 5000 Kč. Otec biskup Jan přislíbil také finanční pomoc. Přihlašujte se prosím na webové stránce www.svetovednymladeze.cz, na které najdete také více informací.

12. Vzadu na stolečku si můžete vzít rozpis plánovaných akcí ve farnosti Dobruška.

„Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě“ (Mt 1,24). Tento prostý a v určitém ohledu lakonický závěr nám ukazuje Josefovu skutečnou velikost, spočívající v pravé poslušnosti víry. Podobně jako Maria i on v sobě otevřel neomezený prostor Boží vůli, když přijal za své a vykonal to, čemu možná plně nerozuměl. Neříká nic, a přece svým jednáním prožívá radostnou zvěst, kterou bude později veřejně hlásat Ježíš Kristus, syn Boží a před zákonem také jeho. Pro toho, kdo opravdu věří, není nic nemožné (srov. Mt 17,20).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek