Farní informace na 3. neděli adventní – 11. 12. 2022

Farní informace na 3. neděli adventní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Dnešní neděli 11. 12. je sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. Příští neděli 18. 12. bude sbírka na pastorační centrum.

2. Poslední rorátní mše svaté v kostele sv. Václava v Dobrušce budou příští týden ve středu a pátek v 6:00. Zároveň srdečně zveme děti a rodiče na dětské roráty, které se uskuteční v sobotu 17. 12. 2022 v 7:00 v kostele v Dobrušce. Lucerničky s sebou. Po mši svaté se přesuneme do farní klubovny, kde si dáme něco na zub. Maminky ze Spolča Sedmikrásek

3. Tradiční DOBROČINNÝ PRODEJ aneb „děti pomáhají dětem“ právě začíná. Vzadu v kostele jsme pro Vás nachystali spoustu krásných výrobků. Letos společně pomáháme malé Leontýnce. Přispět můžete libovolnou částkou. Děkujeme, že pomáháte s námi! Spolčo Sedmikrásek. Svůj příspěvek můžete poslat také na účet, který je zřízen prostřednictvím farní charity. Více na plakátě.

4. Ve farnosti Opočno stále probíhá prohlídka betlémů. Zároveň proběhne mimořádná večerní komentovaná prohlídka s farářem 13. 12. v 19:00. Více informací ve vývěsce.

5. Zveme vás na koncert hudební skupiny Úkaz do kostela v Bílém Újezdě v neděli 18. 12. v 15:00.

6. Náš farník Tomáš Bartoš vás zve na koncert v neděli 18. 12. v 18:00 do kaple v Semechnicích.

7. Příští týden pokračuje adventní zpovídání v našich kostelích podle rozpisu ve vývěsce.

Právě prožívané liturgické období adventu, je ideálním prostorem, aby společenství křesťanů mohlo opětovně nalézt základní schéma svého pohledu na svět, aby odkrylo pod nejrůznějšími nánosy písku a prachu pomíjivé módy a falešných synkretismů půdorys budovy vlastní víry. Chaos a zmatek už jsou ve skutečnosti tak rozšířené, že není času nazbyt pro snahy co nejdříve se z nich dostat. Je to povinnost, kterou má křesťan vůči sobě a vlastní víře, ale patrně mnohem větší odpovědnost nese v tomto ohledu vůči světu. Svět totiž nemůže být zbaven možnosti nahlížení autentického křesťanského života, poněvadž by tak přišel o příležitost srovnání a vlastního kritického přesahu.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braň

Přesunout se na začátek