Farní informace na slavnost Narození Páně – 25. 12. 2022

Farní informace na slavnost Narození Páně

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na pastorační centrum jste společně přispěli sumou 17 369 Kč. Chtěli bychom vás informovat, že v měsíci prosinci 2022 byla konečně splacena aj druhá půjčka na pastorační centrum. Děkujeme všem štědrým a vytrvalým dárcům. Zároveň vás chceme poprosit o pomoc při úhradě energií na faře v Dobrušce prostřednictvím sbírky jednou za měsíc.

2. Děkujeme všem, kteří pomohli při stavění betlému a vánočních stromků.

3. Betlémské světlo bude k dispozici v kostele sv. Václava v Dobrušce 24. 12. od 14:00 do 15:45.

4. Na Boží hod vánoční 25. 12. bude otevřený kostel k prohlídce betlému od 15:00 do 16:00.

5. Zveme na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém 26. 12. v 15:00.

6. Prausův pěvecký sbor Rychnov nad Kněžnou vás srdečně zve na tříkrálový koncert v sobotu 7. 1. 2023 v 16:00 do kostela sv. Jakuba v Skuhrově nad Bělou. Více informací na plakátku.

7. Pokud se na Vás obrátí s prosbou o pomoc těhotná žena v tísni, můžete jí předat kontakt na Azylový dům pro těhotné ženy v tísni (kontakty na: www.dlanzivotu.cz). Děkujeme všem dárcům – máte svůj podíl na tom, že azylový dům otevírá své dveře potřebným již patnáct let. Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Více na plakátku.

8. Přejeme vám pokojné milostiplné prožití vánočních i novoročních svátků.

Jenom Bůh mohl přemýšlet nad tak naprostým převrácením lidské logiky; pouze on mohl vyslovit jasné „ne“ tomu, co lidé odpradávna stavěli na vrcholky svých hodnotových žebříčků: bohatství, moc, pocty a slávu. My, sami o sobě, bychom asi tímto směrem nikdy neuvažovali; nyní však, když už to víme, tak se můžeme radovat a odvážně říci Bohu své „ano“. Ty jsi skryl tyto věci před moudrými a zjevil jsi je maličkým: ano, tak se ti zalíbilo, Otče (srov. Mt 11,26). Velcí, mocní a silní nám již od tohoto okamžiku nebudou nahánět strach, tak jako tomu kdysi bývalo. Ty jsi zmátl úmysly silných a moudrých a toto dítě položené v jeslích je toho od nynějška znamením.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek