Farní informace na 1. neděli adventní – 27. 11. 2022

Farní informace na 1. neděli adventní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Dnešní neděli 27. 11. je první neděle adventní, začátek nového liturgického roku „A“. Při mších svatých požehnáváme adventní věnce.

2. Do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste společně přispěli sumou 18 073 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnešní neděli 27. 11. je sbírka na pastorační centrum.

3. Ve středu 30. 11. se uskuteční zasedání farní pastorační rady Dobrušky v 19:00 v PC.

4. Zveme na rorátní mše svaté do kostela sv. Václava v Dobrušce ve středu a pátek v 6:00.

5. Od 1. 12. budou slouženy mše svaté v Dobrušce v pondělí, úterý a čtvrtek ve farní kapli.

6. Od 30. 11. do 21. 12. organizuje farní charita Dobruška adventní potravinovou sbírku v kostele sv. Václava v Dobrušce a dalších místech. Více informací je na plakátě.

7. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mšemi svatými. Na první sobotu 3. 12. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

8. Příští sobotu 3. 12. při večerní mši svaté v Dobrušce budou liturgii doprovázet svými chválami LAURA A SONIA. Jsou členy modlitebního týmu společenství SP a touží vidět jak Bůh plní tužby konkrétních lidí a jak uvádí svůj lid do svobody a autenticity i na tomto místě.

9. Zveme děti z Dobrušky příští neděli 4. 12. po ranní mši svaté v kostele sv. Václava na setkání se sv. Mikulášem.

10. Zveme vás na farní duchovní obnovu do Dobrušky v sobotu 10. 12., kterou povede P. Filip Foltán. Začne se mší svatou v kostele v 9:00 a pak bude program pokračovat v pastoračním centru. Konec je plánovaný kolem 12:30.

11. Dáváme opět do pozornosti možnost vypůjčit si knihy z Farní knihovny v Dobrušce v Pastoračním centru. Otevírací doba: neděle: 9.00h-10.00h (během farní kavárny po ranní mši), úterý a čtvrtek: 9.00h-12.00h (vstup přes kancelář děkanství). Vstup mimo otevírací dobu po telefonické dohodě na čísle 603171208, správcem knihovny je paní Ludmila Trojanová. Seznam knih se nachází v Pastoračním centru, lze si ho prohlédnout na následujícím odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aiiVmNJEkelaPsSAIm2JjJUvccqqikeAyx-afQfneg4/edit?usp=sharing

12. V sakristii kostela si můžete zakoupit adventní brožuru se zamyšleními v ceně 35 Kč.

Ono jasné vědomí probíhající doby, bdělost, existence napřímená v očekávání, to všechno je otázkou lásky k Ježíši Kristu, otázkou přilnutí k němu, protože on je jediným Pánem našich životů. My křesťané bychom měli s láskou očekávat příchod Pána Ježíše Krista (srov. 2 Tim 4,8), protože ho milujeme, aniž bychom ho viděli (srov. 1 Petr 1,9), a proto toužíme po tom, aby přišel co nejdříve. V této souvislosti je dnes mnohem aktuálnější otázka, kterou kdysi položil Pierre Teilhard de Chardin: „My křesťané, kteří jsme pověřeni tím, abychom udržovali při životě hořící plamen touhy, co jsme to udělali z očekávání Pánova příchodu?“

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek