Farní informace na slavnost Ježíše Krista – 20. 11. 2022

Farní informace na slavnost Ježíše Krista

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na podporu katolických medií jste společně přispěli sumou 20 989 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 11. je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. A příští neděli 27. 11. bude sbírka na pastorační centrum.
  2. Dnešní neděli 20. 11. na slavnost Krista Krále je v Dobrušce celodenní Eucharistická adorace.
  3. sakristii kostela si můžete zakoupit adventní brožuru se zamyšleními v ceně 35 Kč.
  4. V pondělí 11. v 10:00 vás zveme na posvícenskou mši svatou do zámecké kaplePodbřezí.
  5. Ve čtvrtek 11. Vás zveme od 19:00 hodin na setkání společenství „Chlapi.cz“. Akce bude výjimečná tentokrát tím, že bude otevřená i pro nečleny společenství. Pro manželky a děti, pro mladé lidi od 15 let a starší generaci. Setkání se uskuteční v Pastoračním centru v Dobrušce.
  6. Zveme děti školního věku na Církevní Silvestr, který se bude konat dne 26. 11. 2022 v pastoračním centru v Dobrušce od 14 hod. do 20 hod. Děti se mohou těšit na hry, film a večerní překvapení. Večeře bude zajištěna. S sebou něco slaného k filmu, přezůvky a dobré oblečení na pobyt venku. Prosíme zájemce nahlásit Marcele Volfové na telefon: 608122983 nebo emailem: balcarova@seznam.cz
  7. Příští neděli 11. je první adventní neděle, začátek nového liturgického roku „A“. Při mších svatých budeme požehnávat adventní věnce.

 Boží království v nás začíná tam, kde končí království hříchu. Kolik jenom vzniká projektů na zlepšení světa! Svět však potřebuje především jednu věc, na které závisí všechno ostatní: osvobození z hříchu, který není součástí původní originální struktury stvoření, ale byl do něj „naočkován“ prostřednictvím pochybené vůle člověka. Skutečnými „dělníky Království“ jsou tedy ti, kdo vědomě či nevědomě pracují na zmírnění tíhy hříchu ve světě, bojují za lidštější politiku, za poctivější a pravdivější informovanost, za spravedlivější společnost a kulturu, která by více respektovala důstojnost člověka. Rozdílnost i mezi církví a světem pak nespočívá v tom, že by církev náležela Kristu a svět ne, nýbrž v tom, že církev ví, že mu náleží, a svět ne. Pro toho, kdo si je vědomý, že byl „přenesený do království světla“, se otevírá nový požadavek, kterým je soulad se skutečností „žít jako děti světla“ (srov. Ef 5,8).

 Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek