Farní informace na 2. neděli adventní – 4. 12. 2022

Farní informace na 2. neděli adventní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na pastorační centrum jste společně přispěli sumou 18 970 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 11. 12. bude sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

2. Zveme na rorátní mše svaté do kostela sv. Václava v Dobrušce ve středu a pátek v 6:00.

3. Připomínáme, že v Dobrušce sloužíme mše svaté v pondělí, úterý a čtvrtek ve farní kapli.

4. Od 30. 11. do 21. 12. organizuje farní charita Dobruška adventní potravinovou sbírku v kostele sv. Václava v Dobrušce a dalších místech. Více informací je na plakátě.

5. Ve čtvrtek 8. 12. bude liturgie Slova s meditací od 19:00 ve farní kapli v Dobrušce na téma Život.

6. Zveme vás na farní duchovní obnovu do Dobrušky v sobotu 10. 12., kterou povede P. Filip Foltán. Začne se mší svatou v kostele v 9:00 a pak bude program pokračovat v pastoračním centru. Konec je plánovaný kolem 12:30.

7. Obec Skuhrov a Přátelé Hradu Skuhrov, z. s. zvou na adventní koncert skupiny HALELUJA BAND v sobotu 10. 12. od 17:00 v kostele sv. Jakuba ve Skuhrově. Vstupné dobrovolné.

8. Přijměte srdečné pozvání na již tradiční „DOBROČINNÝ PRODEJ aneb děti pomáhají dětem“. Můžete se opět těšit na krásné výrobky, které pro Vás připravily děti z našich farností. Prodej začíná od 3. neděle adventní 11. 12. 2022 v kostele v Dobrušce, ale i v Přepychách a v Bílém Újezdě. Letos pomáháme šestileté Leontýnce, která trpí poruchou autistického spektra a také mentální retardací. Vnímá svět jinak – nemluví, skoro nerozumí a nesnáší jakékoliv změny v režimu. Narodila se jako čtvrté dítě v rodině, která o ní s láskou pečuje. Žijí v malé vesničce v Orlických horách a v létě jim vypověděl službu jejich osobní automobil, který denně využívají a je pro ně velmi potřebný. Rozhodli jsme se proto, že rodině pomůžeme a sbírku věnujeme na pořízení ojetého vozidla. Moc Vás proto prosíme o Vaši podporu. Předem děkujeme, že pomáháte s námi! Spolčo „Sedmikrásek“

9. Příští neděli 11. 12. v Kině 70 v Dobrušce bude hezké divadelní představení „Sedmkrát“ od 9:30.

10. Milí farníci, ráda bych Vás jménem naší hudební skupiny Úkaz pozvala v neděli 18. 12. 2022 od 15 hod. na adventní pásmo do kostela Proměnění Páně v Bílém Újezdě. S přáním pěkného adventního času Marcela Volfová

11. Dáváme opět do pozornosti možnost vypůjčit si knihy z Farní knihovny v Dobrušce v Pastoračním centru. Více informací ve vývěsce. Seznam knih lze prohlédnout i na následujícím odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aiiVmNJEkelaPsSAIm2JjJUvccqqikeAyx-afQfneg4/edit?usp=sharing

12. V sakristii kostela si stále můžete zakoupit adventní brožuru se zamyšleními v ceně 35 Kč.

Kristovi učedníci mají podivuhodně krásný úkol – darovat světu poznání, či lépe jistotu spásy! Mají za úkol zvěstovat lidem: „Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte“ (Jan 1,26); někdo, kdo vás hledá, kdo vás muže učinit šťastnými, jediný, kdo má slova věčného života a nikdy neklame planou nadějí! Měli bychom se tudíž všichni pokusit stát skutečnými hlasateli a volat stejně jako Jan Křtitel „Obraťte se“? Hlasateli a zvěstovateli rozhodně ano, nicméně ne nutně skrze slova. Dříve než se Jan vydal hlásat obrácení a pokání ostatním, začal tento stav obrácení uskutečňovat u sebe samotného. Přesně tak to ostatně udělal i samotný Ježíš v Nazaretě. Rovněž my se musíme před tím, než se pustíme do „vyznání“, ponořit do „stavu obrácení“. Jednoduše řečeno, než se pustíme do hlásání o nutnosti obrácení druhým, musíme se nejprve obrátit my sami.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek