Farní informace na 32. neděli v mezidobí – 6. 11. 2022

Farní informace na 32. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Domašína u Dobrušky tuto neděli 6. 11. v 15:00.

2. Příští neděli 13. 11. bude sbírka na podporu katolických medií.

3. Farní charita Dobruška Vás zve na podzimní dobročinný bazárek v pastoračním centru v Dobrušce ve dnech 11. – 14. 11. 2022. Více informací je ve vývěsce.

Není možné věřit v Boha, který uvedl do pohybu nebe a zemi pro člověka, naplánoval pro něj velkolepý plán dějin spásy, aby pak člověka nechal skončit jeho pouť v nicotě a prázdnotě hrobu. Bůh by se nakonec ocitl v situaci, v níž by vykonával svou vládu nad nesmírným hřbitovem. Byl by Bohem mrtvých a v konečném důsledku Bohem mrtvým v sobě samotném. Celý život by se nám musel jevit jako krutý žert, nechával by nás nahlížet a toužit po světle, radosti, životě, jenom aby nám pověděl, že nebyly stvořeny pro nás. Je pochopitelné, proč Ježíš zakončuje svou diskusi se saduceji s neobvyklou silou a téměř s určitým despektem: „Velmi se mýlíte!“ (Mk 12,27).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braň

Přesunout se na začátek