Farní informace na 29. neděli v mezidobí – 16. 10. 2022

Farní informace na 29. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 10. je sbírka na pastorační centrum. Příští neděli 23. 10. bude sbírka na papežská misijní díla.
  2. Zveme členy „živého růžence“ ve farnosti Dobruška, ale i nové zájemce, na setkání do pastoračního centra ve středu 10. v 19:00 hod.
  3. Farní charita Dobruška vás srdečně zve na setkání u příležitosti oslav 10. výročí v pátek 10. 2022 v kostele sv. Václava v Dobrušce. V 15:30 mše svatá, v 16:15 koncert NOS DAMES šansony, Martina Forejtková, Miriam Otčenášková, David Jandl. V 17:15 setkání a raut v pastoračním centru. Těším se na Vás. Ing. Jana Poláčková
  4. Misijní neděle se letos slaví 10. Prosíme farnice, jestli by napekly nějaké koláčky, perníčky, nebo něco podobného a zabalené je pak přinesly v danou neděli do kostela k prodeji. Výtěžek bude použit na misijní aktivity v Hondurasu.   

Modlitba musí být vytrvalá. Taková naléhavost ovšem nesměřuje k tomu, abychom Boha „přinucovali“, aby uspokojoval naše potřeby, které bývají často sobecké. Ve skutečnosti se jedná o to, abychom se cvičili žít v tom, co církevní otcové definovali jako myšlení na Boha. Máme si neustále uvědomovat, že Bůh je v naší existenci a v našem životním příběhu ustavičně při díle, což nám napomůže, abychom k němu cele přilnuli a tak se učili stále jasněji rozlišovat, co odpovídá jeho svaté vůli. Bůh miluje všechny lidi a chce pro ně to nejlepší, přeje si skutečnou spravedlnost a chce, abychom tuto jeho touhu učinili také naší vlastní touhou, když žijeme ve společenství s ním. Právě v tom spočívá tajemství pravé křesťanské modlitby, z níž se pak rodí konkrétní gesta utvářející společenství mezi lidmi.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek