Farní informace na 30. neděli v mezidobí – 23. 10. 2022

Farní informace na 30. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pastorační centrum jste společně přispěli sumou 20 767 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnešní neděli 10. je sbírka na papežská misijní díla.
  2. Vzadu na stole je nástěnka s informacemi ohledně misie vincentínů na Hondurasu. Toho času tam působí Josef Kudla, Jan Janček a bratr Ľubomír Žemla, kteří působili i v naší farnosti. Koupou koláčku nebo perníčku, které jsou na stole, můžete za dobrovolný příspěvek podpořit naši misi na Hondurasu. Pokladnička je vedle nástěnky. Kdo by chtěl zároveň podporovat tuto misi i přes rok, může vhodit svůj příspěvek do stejné pokladničky, která je pak po celý rok umístěna vlevo u sloupu po vstupu do kostela u sochy Panny Marie.
  3. Blíží se slavnost Všech svatých i památka na všechny zemřelé s možností získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Z toho důvodu budeme již příští týden všude zpovídat půl hodiny před mší svatou. Pak další týden podle potřeby.
  4. Zveme vás na poslední mši svatou v tomto roce do Hrošky příští sobotu 29. 10. v 16:30. Pokračovat pak budeme od dubna nebo května příštího roku 2023.
  5. Příští neděli 10. se mění čas. Z 3:00 se hodiny posouvají na 2:00 hod.     

Je dobré učit se Kristově pokoře. Své tělo můžeme v krátkém čase vysílit posty: avšak není jednoduché pokořit duši tak, aby zůstala pokorná, toho jen tak nedosáhneme. Naše srdce je zcela zatvrzelé, proto již nevnímáme, co znamená Kristova pokora a láska. Jistě, tato pokora i láska jsou poznatelné pouze z milosti Ducha svatého, ale zapomínáme, že tuto milost můžeme k sobě přitahovat. Ó jak mnoho musíme vzývat Pána, aby dal duši Ducha pokory. Pokorná duše je ve velkém pokoji, zatímco pyšná duše trápí sebe sama. Pokorná duše je plná lásky a nevyhledává přední místa, ale přeje všem jen dobro a je za každé situace spokojená. Skrze lásku duše přeje každému člověku větší dobro než sobě; těší se, když vidí, že druzí mají více štěstí, a je sklíčená, když vidí, že druzí trpí. Duše pokorného člověka je jako moře. Hoď do moře kámen: hladina se sotva pohne a kámen se v mžiku ponoří. Stejně tak mizí zármutky v srdci pokorného člověka, protože Pánova moc je s ním (Archimandrita Sofronius, Silván z Athosu)

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek