Farní informace na 14. neděli v mezidobí – 3. 7. 2022

Farní informace na 14. neděli v mezidobí

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
04. 07. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
05. 07. 2022
Úterý
08:00                                        
Za zdraví a Boží pomoc pro děti: Mário a Andrejka
06. 07. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM (greg.)
07. 07. 2022
Čtvrtek
07:30                                   
Za + Jozefa a Valériu Pikulík a rodiče z obou stran                    
08. 07. 2022
Pátek
18:00
Za živé a + členy rodiny Kohlerovy
09. 07. 2022
Sobota
18:00                            
 Na úmysl CM (greg.)
10. 07. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Za farníky                                                                                                             V: Na úmysl CM (greg.)

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do celodiecézní sbírky na charitu jste přispěli spolu 16 399 Kč.
  2. V úterý je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše svaté budou jako v neděli. V Osečnici a večerní mše svatá v Dobrušce nebude.
  3. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 7. v 16:30.

 Naší radostí je ochrana ze strany našeho Pána, naší radostí je skutečnost, že On poté, co nás povolal, nezklame naše očekávání a bude skrze nás šířit na zemi své evangelium. Po nás se chce pouze to, abychom za ním kráčeli všude tam, kam půjde (srov. Zj 14,4), s vědomím, že druhým ho můžeme zvěstovat jedině tehdy, když on bude žít v nás.   

Vaši bratři v Kristu

Přesunout se na začátek