Farní informace na 13. neděli mezidobí – 26. 6. 2022

Farní informace na 13. neděli v mezidobí

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
27. 06. 2022
Pondělí
18:00
Za + Evu Kubišovou a rodiče
28. 06. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM
29. 06. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM       
30. 06. 2022
Čtvrtek
07:30                                        
Za Annu a Josefa Pohlovi a rodiče         
01. 07. 2022
Pátek
18:00
Za + Josefa Netíka
02. 07. 2022
Sobota
18:00                                                                                                        
Za Annu Hanouskovou, manžela a syna, rodinu Vojnarovou a Stodůlkovou
03. 07. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Na úmysl CM                                    V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 26. 6. zpíváme při mších svatých „Te Deum“ jako poděkování Pánu Bohu za všechny milosti obdržené v uplynulém školním roce.
  2. Do sbírky na pastorační centrum jste přispěli spolu 19 739 Kč. Děkujeme všem dárcům! Dnešní neděli 26. 6. je celodiecézní sbírka na charitu.
  3. Při příležitosti slavnosti Petra a Pavla vás zveme na poutní mši svatou do Dobrého v tuto neděli 26. 6. v 9:30. A taky do Očelic na poutní mši svatou ve středu 29. 6. v 16:30.
  4. Tento týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny přede mši Na první sobotu 2. 7. bude v Dobrušce mše svatá i ráno v 7:30.
  5. Příští neděli 7. vás zveme na poutní mši svatou do Přepych při příležitosti slavnosti sv. Prokopa, patrona chrámu.
  6. Mše svatá v Osečnici bude až do odvolání sloužena v sobotu od 18:00.
  7. Kalendář na r. 2023 „Recepty z klášterních kuchyní“ je možné si koupit v sakristii za 70 Kč.
  8. Dne 9.2022 pojedeme na farní pouť na Svatý Hostýn na Moravě. Předběžná cena: 400 Kč/osoba, bez oběda. V případě zájmu se zapište v sakristii a přineste zálohu 100 Kč.

 Kristova smrt a vzkříšení osvobozují člověka od moci těla, od přirozené náklonnosti stavět vlastní já do středu existence, a je uváděn do nové situace, v níž jedinou hodnotou je láska, protože ta jediná má schopnost osvobodit ho z úzkoprsosti sobectví a učinit ho opravdu šťastným. Neměl by tedy zaměňovat svobodu za touhu po životě podle logiky vlastního sobectví. Svoboda je především svoboda k lásce, schopnost vyjít z vlastního subjektivismu a otevřít se zkušenosti společenství. A je konečně svoboda od zaujetí sebou, abychom byli svobodní pro druhé a dobrovolně a neustále se zříkali způsobu života, v němž bychom myslili jen na sebe a vystačili si sami.

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek