Farní informace na 16. neděli v mezidobí – 17. 7. 2022

Farní informace na 16. neděli v mezidobí

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
18. 07. 2022
Pondělí
18:00
Za + Josefa Mertlíka a celý rod
19. 07. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + Bohumila Václavíka ml., požehnání pro jeho syny s rodinami a vnuky
20. 07. 2022
Středa
18:00 
Za Boží ochranu a pomoc v nemoci pro paní Marii Slámovou
21. 07. 2022
Čtvrtek
07:30                                   
Za + Hanu Václavíkovou s manželem a oba rody, za požehnání pro živé členy                  
22. 07. 2022
Pátek
18:00
Za + Ludmilu a Miroslava Večeřovy a + členy jejich rodů
23. 07. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Ottu Petráně, manželku, dceru a rodiče
24. 07. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Za + Annu Hynkovou a manžela Karla, oba rody a za požehnání pro živé členy                                                                                                              V: Za Růženu a Josefa Jarkovských, Annu a Adolfa Čtvrtečkovy a oba rody

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 17. 7. je sbírka na pastorační centrum.
  2. Zveme vás na 32. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ od 23. 7. do 31. 7. 2022 na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Více informací na letáčcích a webové stránce www.akademicketydny.cz
  3. Zveme vás na poutní mši svatou do Skuhrova příští neděli 24. 7. v 11:00.

Marta a Maria bývaly vnímány jako modely aktivního a kontemplativního života. Ve skutečnosti jsou to spíše konkrétní případy třetího a čtvrtého druhu půdy, do které padlo semeno v podobenství o rozsévači. Martino „dělání si starostí“ a „znepokojování se“ připomínají zrno, „co padlo do trní“, čili „ty, kdo ho dusí starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku“ (srov. Lk 8,14). Mariin „lepší podíl“ naopak připomíná „zrno, co padlo na dobrou půdu“, čili „ty, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek“ (srov. Lk 8,15). Kam zařadíme náš způsob života, do třetího nebo do čtvrtého druhu půdy?                          

Vaši bratři v Kristu

Přesunout se na začátek