Farní informace na 2. neděli postní – 13. 3. 2022

Farní informace na 2. neděli postní

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
14. 3. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
15. 3. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM (greg.)           
16. 3. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM (greg.)
17. 3. 2022
Čtvrtek
07:30                                           
Za + Růženu Babickou, manžela Oldřicha, dceru Marii, oba rody a živé členy rodiny.               
18. 3. 2022
Pátek
18:00
Na poděkování               
19. 3. 2022
Sobota
9:00                                              18:00                            
R: Za pokoj a mír ve světě                V: Za + Jaroslava Netíka, Pavla, Václava a rodiče     
20. 3. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Za farníky                                       V: Za + Josefa Žďárka a celou rodinu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnes 13. 3. je celostátní sbírka pro mládež na CSM v HK a SDM v Lisabonu. Příští neděli 20. 3. bude sbírka na pastorační centrum.
  2. Zveme vás na duchovní obnovu do Dobrušky v sobotu 19. 3., kterou P. Jiří Šlégr začne mší svatou v kostele v 9:00 a pak bude program pokračovat v pastoračním centru. Konec je plánovaný kolem 12:30 hod.  
  3. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat příští neděli 20. 3. při mších svatých.   

Evangelium o této neděli nás tedy nabádá, abychom se měli na pozoru před tím dělat z Ježíše pouze projekci našich tužeb. Máme stát před Ježíšem podle Písma. Když ho chceme doopravdy poznat, je třeba naslouchat, meditovat a modlit se slovo obsažené v celém Písmu svatém, a to vše s jasným vědomím, že modlitba nás nevyvazuje z každodenních námah a z poslušnosti vůči našemu osobnímu povolání. Přesně naopak, modlitba nám pomáhá v tom, abychom to všechno naplnili hlubokým smyslem, protože proměňuje události a vztahy v našem běžném životě. Tak to bylo v Ježíšově životě a tak to také může být i v našem životě.     

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek