Farní informace na 1. neděli postní – 6. 3. 2022

Farní informace na 1. neděli postní

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
7. 3. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
8. 3. 2022
Úterý
07:30                                        
Za rodiny Macháčkovu, Dvořákovu, Vališovu, Rajnochovu a Marii Smolovou           
9. 3. 2022
Středa
18:00 
Za Františku Pincovou, manžela a syna Jana
10. 3. 2022
Čtvrtek
07:30                                 
Na úmysl CM                 
11. 3. 2022
Pátek
18:00
Za živé a zesnulé členy rodiny Moravcovy a Jerichovy               
12. 3. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Oldřicha Baláše a Ludmilu Smolovou     
13. 3. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Na  úmysl CM (greg.)                     V: Za Růženu a Josefa Jarkovských, Annu a Adolfa Čtvrtečkovy a oba rody

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pomoc Ukrajině jste přispěli spolu sumou 80 016 Kč. Dobruška: 22406Kč. Bílý Újezd: 11400 Kč. Dobré: 11250 Kč. Přepychy: 12019 Kč. Solnice: 4300 Kč. Skuhrov: 18641 Kč.
  2. V postní době vás v Dobrušce zveme na pobožnost křížové cesty ve středu a v pátek od 17:30. V dalších kostelích podle místních zvyklostí.
  3. Zveme vás na duchovní obnovu do Dobrušky v sobotu 19. 3., kterou povede P. Jiří Šlégr. Začne se mší svatou v kostele v 9:00 a pak bude program pokračovat v pastoračním centru. Konec je plánovaný kolem 12:30 hod.  
  4. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat na třetí neděli postní při mších svatých.   
  5. Máte možnost si ještě zakoupit postní brožuru v sakristii kostela v ceně 40 Kč.
  6. Milé sestry, milí bratři, mladí přátelé, zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové v termínu: 9. až 14. srpna 2022, přihlašování je již spuštěno. Pozvěte i své kamarády. Staňte se svědky a zakuste novou zkušenost ve víře s Ježíšem a Marii jako sv. Pavel. V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 – více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích. V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky, popř. zaslat na účet 2900864161/2010 – rádi vám vystavíme potvrzení o daru. První křesťané si také navzájem pomáhali modlitbou i finanční sbírkou. Za vaši štědrost děkujeme a opětujeme ji modlitbou. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby.
  7. Zveme vás na liturgii slova s meditací na téma „Žena“ do pastoračního centra v Dobrušce ve čtvrtek 10. 3. v 19:00.

Dnešní evangelium nám ukazuje, že Ježíš podstoupil pokušení, která jsou kořenem všech ostatních pokušení, jen na sebe berou nejrůznější, zdánlivě ušlechtilé podoby. Cíl je chvályhodný a ďáblem nabízené prostředky jsou na první pohled lepší než ty, které si zvolil Bůh. Ježíš dobře poznal lidskou ubohost, která často křiví naši vůli a zatemňuje naši schopnost správně rozlišovat. On na sebe tuto naši omezenost vzal, a přesto zvítězil nad Zlým jak na poušti, tak na kříži. Tím i nám ukázal cestu k pravému vítězství. Po jeho vzoru musíme ve svém srdci uchovávat Boží slovo a udělat z něho normu pro svůj život a světlo pro své kroky. Nesmíme se bát Boží slovo neohroženě vyznávat. Pak poznáme, že Pán je skutečně naší silou a rohem naší spásy.    

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek