Farní informace na 3. neděli postní – 20. 3. 2022

Farní informace na 3. neděli postní

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
21. 3. 2022
Pondělí
18:00
Za + Josefa
22. 3. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + Josefa Rohlenu, bratra Václava, bratra Jiřího a švagra Bohuslava  
23. 3. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM
24. 3. 2022
Čtvrtek
07:30                                           
Na  úmysl CM               
25. 3. 2022
Pátek
18:00
Za živé a + členy rodiny Netíkovy a Paštovy
26. 3. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Marii Hofmanovou     
27. 3. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za + Josefa Nováka, rodiče, Josefa Jarkovského, manželku a rodiče                                                   V: Za Ludmilu Krahulcovou, manžela Stanislava a rodiče z obojí strany

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do celostátní sbírky pro mládež na CSM v HK a SDM v Lisabonu jste přispěli spolu sumou 17 208 Kč. (Dobruška 7004 Kč, Bílý Újezd 2720 Kč, Dobré 1759 Kč, Osečnice 475 Kč, Přepychy 2770 Kč, Solnice 1210 Kč, Skuhrov 1270 Kč). Děkujeme všem dárcům. Dnešní neděli 20. 3. je sbírka na pastorační centrum.  
  2. Zveme mladé muže ve věku od 15 do 30 let na duchovní víkendovou obnovu POSTNÍ TAMMÍM 2022 do arcibiskupského semináře v Praze od 25. do 27. 3. Více informací: https://docs.google.com/document/d/11ATm3x-dChnUK1PwltL_linOsFyzEPl2EF3_RkR9dE4/edit?usp=sharing 
  3. Příští neděli 27. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00 hod.
  4. Zveme vás na křížovou cestu na Studánku v sobotu 2. 4. v 15:00. A pak na velký pátek 15. 4. do Dřízen v 12:00. Můžete přijít auty, na kole nebo pěšky.
  5. Vzadu na stole je rozpis k adoraci na velikonoční triduum. Zapisujte se prosím především přes den. Pokud však bude zabezpečeno i noční bdění při Eucharistii, tak ponecháme adoraci i v noci. Děkujeme.     

 Ježíš dobře věděl, že „milosrdenství vítězí nad soudem“ (Jak 2,13). Právě poznání tohoto milosrdenství Božího, které je mocnější než náš hřích, nás může účinně pobízet k obrácení. Ano, křesťan by měl každého dne s hlubokým přesvědčením říkat: „Dnes začnu, dnes mohu začít,“ aniž by při tom kladl nějaké hranice Božímu milosrdenství.       

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek