Farní informace na 1. neděli adventní – 28. 11. 2021

Farní informace na 1. neděli advetní - 28.11. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
29. 11. 2021
Pondělí
18:00
Na úmysl CM
30. 11. 2021
Úterý
6:00                                    07:30                                                           
Na úmysl CM                           Za + Františka Nováka, Radovana Bořka, rodiny Novákovy, Bořkovy a Fleglovy
1. 12. 2021
Středa
18:00 
Za + Annu Jeriovou a manžela Josefa
2. 12. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM
3. 12. 2021
Pátek
18:00
Za + Annu Dyntarovou
4. 12. 2021
Sobota
7:30                                    18:00                            
R: Za dobrodince                    V: Za Marii a Jaroslava Dolečkovy a syna Jaroslava s manželkou Růženkou             
 
5. 12. 2021
Neděle

08:00                                  18:00

R: Za Boží pomoc a ochranu  V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Dnešní neděle 28. 11. je první adventní, kterou začíná nový liturgický rok „C“. Při mších svatých požehnáváme adventní věnce.
 2. Do sbírky na pastorační centrum jste přispěli spolu sumou 20 084 Kč a do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov sumou 17 178 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 3. Milé děti, je tu advent! Pojďme se společně připravit na Vánoce! Společnými silami budeme chystat vánoční ozdoby na stromeček. Více se dozvíte v koutku pod kazatelnou, zde v kostele, kde budeme ozdoby shromažďovat.
 4. Svatý otec nás vyzývá, abychom se podíleli na utváření církve nového tisíciletí, která má přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navazovat nové a hlubší vztahy, učit se navzájem, stavět mosty, osvěcovat mysl, rozehřívat srdce a rukám navrátit sílu pro naše nové poslání. Proto vás chceme pozvat k jedné konkrétní věci. Dejme do jesliček pod oltářem dopis, ve kterém napíšeme o „církvi, jak o ní sním!!“ Dopisy dostane farní rada a bude hledat cesty, jak pomoci církev vašich snů budovat. Pokud psaníčko podepíšete, pak lze budovat s vaší pomocí. Vaše farní rada. Samozřejmě stále máte možnost se zapsat vzadu v kostele do seznamu k některému tématu, které vás konkrétně oslovuje a vytvořit danou skupinku.
 5. Zveme vás na rorátní mši svatou do Dobrušky každé úterý ráno v 6:00
 6. Zveme mládež na vikariátní mši svatou v pátek 12. do kostela sv. Prokopa v Přepychách17:00 hod.
 7. Petr Hofírek, Dolní Němčí: Dovoluji si nabídnout každodenní ranní modlitbu s rorátními zpěvy. Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky), desátek růžence, žalmy, úryvek z Písma a zamyšlení, prosby a další modlitby. Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.cz A také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play. Pokud to uznáte za vhodné, nabídněte to, prosím, svým příbuzným a známým. Děkuji.
 8. V tomto týdnu je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny přede mší svatou. Je i první sobota v měsíci, proto bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30  
 9. Ještě jsou k dispozici kalendáře na rok 2022 „Skvosty z diecézních sbírek“ v sakristii v ceně 70 Kč. Dáváme také do pozornosti adventní brožuru se zamyšleními laiků naší diecéze v sakristii v ceně 30 Kč.
 10. Chtěli bychom vás opět informovat o změně časů slavení bohoslužeb od 1. prosince 2021 následovně: Ve čtvrtek v Skuhrově v 16:00pátek v Dobrém v 16:00 hod. V neděli v Solnici v 9:00 hod. a v Přepychách v 10:00 hod. Děkujeme za pochopení.
 11. Nadační fond Betlém nenarozeným každoročně pořádá kampaň Štědrý dar pro betlémské
  děti
  . Prosím zapojme se do této sbírky dle možností. Více informací na plakátě.
 12. Chtěli bychom se vás zároveň zeptat, kdo máte zájem jít na půlnoční mši svatou 24. 12. do Dobrušky, jestli má být mše svatá ve 22:00 hod. nebo 24:00 Svou odpověď napište na papírek a vhoďte prosím do krabičky vzadu v kostele na stolku. Děkujeme.

 Křesťanská naděje je nadějí aktivní, plnou nápadů a možností, které se dají udělat během očekávání: bdít nebo růst v lásce k ostatním; z toho důvodu je možné ji chápat jako kvas a sůl i uvnitř tohoto světa. V žádném případě nepotřebujeme stavět křesťanskou naději na troskách lidských nadějí; kéž je naopak opatrován a chráněn každý malý či velký zárodek naděje, který se nachází kolem nás křesťanů, když pomáháme svým bratrům odkrýt jinou naději, která neklame, poněvadž byla vylita do našich srdcí společně s láskou, skrze Ducha Svatého, který nám byl dán (srov. Řím 5,5).     

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek