Farní informace na 2. neděli adventní 5.12.2021

Farní ohlášky na 2. neděli adventní

 1. Příští neděli 12. 12. bude celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.
 2. Milé děti, je tu advent! Pojďme se společně připravit na Vánoce! Společnými silami
  budeme chystat vánoční ozdoby na stromeček. Více se dozvíte v koutku pod kazatelnou,
  zde v kostele, kde budeme ozdoby shromažďovat.
 3. Přijměte srdečné pozvání na již tradiční „DOBROČINNÝ PRODEJ aneb děti pomáhají
  dětem“. Můžete se opět těšit na krásné výrobky, které pro Vás připravily děti z našich
  farností. Prodej začíná od příští neděle 12. 12. 21 v kostele v Dobrušce. Tento rok
  pomáháme nemocnému Matyáškovi, který je v současné době upoután na lůžku a
  připojen na plicní ventilaci. Nutně potřebuje specializované rehabilitace, které jsou
  velmi nákladné. Moc Vás proto prosíme o Vaši podporu. Předem děkujeme, že pomáháte s
  námi! Spolčo Sedmikrásek
 4. Milé děti, zveme vás na setkání se sv. Mikulášem do kostela sv. Václava v Dobrušce
  v pondělí 6. 12. po mši svaté od 18:30 hod.
 5. Adventní zpovídání bude v našich farnostech probíhat třetí adventní týden podle rozpisu
  na plakátě ve vývěsce. Kdo by potřeboval vysloužit svátosti doma, ať se nám ozve a rádi
  přijdeme k vám domů.
 6. Svatý otec nás vyzývá, abychom se podíleli na utváření církve nového tisíciletí. Dejme proto
  do jesliček pod oltářem dopis, ve kterém napíšeme o „církvi, jak o ní sním!!“ Dopisy
  dostane farní rada a bude hledat cesty, jak pomoci církev vašich snů budovat. Pokud se
  podepíšete, pak lze budovat s vaší pomocí.
 7. Zveme vás na rorátní mši svatou do Dobrušky každé úterý ráno v 6:00 hod.
 8. P. Petr Hofírek, Dolní Němčí: Dovoluji si nabídnout každodenní ranní modlitbu s
  rorátními zpěvy. K dispozici na webu: www.roraty.cz  A také jsou k dispozici jako
  mobilní aplikace Android na Google Play.
 9. Až do 14. února 2022 bude na plotě před kostelem sv. Václava v Dobrušce k vidění
  putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec
  Králové tímto způsobem vypráví příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®.
 10. Nadační fond Betlém nenarozeným každoročně pořádá kampaň Štědrý dar pro betlémské
  děti. Prosím zapojme se do této sbírky dle možností. Více informací na plakátě.

Izaiáš a Jan Křtitel hovoří obrazně o roklích, pohořích, klikatých cestách a neschůdných místech. Stačí jenom pojmenovat tyto věci jejich pravými názvy: pýcha, lhostejnost, násilí, závist, lži, pokrytectví, svévolnost, povrchnost, necudnost, opilství jakéhokoli druhu (je možné být opilý nejenom vínem nebo drogami, ale také například vlastní krásou, vlastní inteligencí nebo sebou samotnými, což je ten nejhorší druh opilosti). Okamžitě si tedy můžeme všimnout, že daná slova se vztahují také na nás, na každého člověka, který v takové situaci touží a očekává „Boží spásu“.
Vyrovnávat stezky Pánu má tudíž naprosto konkrétní význam: znamená chopit se nápravy vlastního života (jak jsme již viděli, Bible nazývá takovou nápravu slovem „obrácení“).
        

Přesunout se na začátek