Farní informace na Slavnost Ježíše Krista Krále – 21. 11. 2021

Farní informace na Slavnost Ježíše Krista Krále 21.11. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
22. 11. 2021
Pondělí
18:00
Na úmysl CM
23. 11. 2021
Úterý
07:30                                                           
Za + Marii Fleglovou a manžela Josefa, dcery Anežku, Marii a Miladu, rodiny Fleglovi, Kovaříčkovi a Novákovi
24. 11. 2021
Středa
18:00 
Na úmysl CM
25. 11. 2021
Čtvrtek
07:30
Za + z rodiny Kujalových a vnučku Libušku
26. 11. 2021
Pátek
18:00
Za + Zdeňka Mertlíka
27. 11. 2021
Sobota
18:00                            
Za živé i + členy rodiny Lukešovy             
 
 
28. 11. 2021
Neděle

08:00                                  

18:00

R: Na úmysl CM                        V: Na úmysl CM

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnes 21. 11. je celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.
  2. Dnes 21.11. je v kostele sv. Václava v Dobrušce tradiční celodenní adorace Nejsvětější Svátosti. Můžete se prosím zapsat do časového harmonogramu vzadu v kostele.
  3. Celou církví teď jde tzv. synodální proces. Je to něco, co nám říká, že jsme jako církev společně na cestě a míří to především na aktivitu laiků. Různé skupinky ve farnosti si mají povídat o nějakém tématu, které je jim blízké, a pak ho skrze moderátora sdělit dál koordinátorům ve farnosti a oni pak koordinátorům v diecézi. Pokud ještě nejste členy takovéto skupinky, máte možnost se zapsat vzadu v kostele do seznamu k některému tématu, který vás konkrétně oslovuje a vytvořit danou skupinku.
  4. Příští neděli 28. 11. je první adventní neděle, kterou začíná nový liturgický rok „C“. Při mších svatých budeme požehnávat adventní věnce.
  5. Milí farníci, chtěli bychom vás povzbudit ke koupě a čtení diecézního měsíčníku Adalbert, který je k dispozici vzadu na stole. Nebo si jej můžete zapůjčit domů a po přečtení vrátit.
  6. Zároveň jsou ještě k dispozici kalendáře na rok 2022 „Skvosty z diecézních sbírek“ v sakristii v ceně 70 Kč. Dáváme také do pozornosti adventní brožuru se zamyšleními laiků naší diecéze v sakristii v ceně 30 Kč.
  7. Chtěli bychom vás už předem informovat o změně časů slavení bohoslužeb od 1. prosince 2021 následovně: Ve čtvrtek v Skuhrově v 16:00pátek v Dobrém v 16:00 hod. V neděli v Solnici v 9:00 hod. a v Přepychách v 10:00 hod. Děkujeme za pochopení.
  8. Chtěli bychom se vás zároveň zeptat, kdo máte zájem jít na půlnoční mši svatou 24. 12. do Dobrušky, jestli má být mše svatá ve 22:00 hod. nebo 24:00 hod. Svou odpověď napište na papírek a vhoďte prosím do krabičky vzadu v kostele na stolku. Děkujeme.
  9. Solnice: Zveme na zasedání pastorační rady ve čtvrtek 25. 11. v 19:00 hod. na faře.
  10. Přepychy: Zveme na zasedání pastorační rady v úterý 30. 11. v 19:00 hod. na faře.

V rozhovoru mezi Ježíšem a Pilátem se jasně rýsují dvě roviny a dva řády: rovina síly a pozemské moci, ve které se pohybuje Pilát a židé, a potom rovina Pravdy, ve které se pohybuje Ježíš. Pilát nemá ani ponětí o této druhé, nekonečně vyšší rovině, než je ta, ve které se nachází on, a proto roztržitě poznamenává: „Co je to pravda?“(Jan 18,38). Krátce potom Ježíš umírá na kříži, ale místo zjevného naprostého vítězství světa se ve skutečnosti ukazuje úplná porážka všech jeho mocností a všech jeho nátlakových prostředků; pravým vítězem se stává oběť, a to na základě samotné skutečnosti toho, že je oběť.

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek