Farní informace na 33. neděli v mezidobí – 14. 11. 2021

Farní informace na 33. neděli v mezidobí - 14. 11. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
15. 11. 2021
Pondělí
18:00
Za živé a zemřelé z rodiny Šitlerovy a Hanušovy
16. 11. 2021
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl CM
17. 11. 2021
Středa
18:00 
Na úmysl CM
18. 11. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM
19. 11. 2021
Pátek
18:00
Na úmysl CM
20. 11. 2021
Sobota
18:00                            
Na úmysl CM             
 
 
21. 11. 2021
Neděle

08:00                                  

18:00

R: Za rodinu Sazimovou a Jackovou                              V: Za Elišku a její projekty uzdravující chorou identitu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Dnešní neděli 14. 11. je sbírka na pastorační centrum.
 2. Do pastorační rady farnosti Dobruška byli zvoleni Karel Petr, Kateřina Stejskalová, Jana Šitlerová, Jiří Gregor a Jiří Šmída. Za Bílý Újezd Marie Jurečková a Marcela Volfová a za Dobré Miloš Balcar a Jan Melichar. Jmenováni byli dále Jana Poláčková, Markéta Hůlková a Lukáš Koblása. Tito členové nové pastorační rady složí slib před farním společenstvím v neděli 14. 11. při mši svaté v 8:00 hod v Dobrušce.
 3. První zasedání nově svolené pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 11. v 19:00 hod. v pastoračním centru v Dobrušce.
 4. Naši otcové biskupové jsou momentálně v Římě „Ad limina apostolorum“. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.
 5. Jako vzpomínka na výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné
  společnosti se na několik minut rozezní kostelní zvony ve středu 17. listopadu symbolicky v 17 hodin.
 6. Farní charita Dobruška vás zve na probíhající podzimní dobročinný bazárek ve dnech – 15. listopadu 2021 v pastoračním centru. Více informací je na vývěsce.
 7. Zveme vás na poslední mši svatou před zimní přestávkou do Uhřínova 11. v 16:30 hod.
 8. Letos druhé, ale už pořádné diecézko! Přijeď se setkat s mladými z celé naší diecéze do
  Hradce Králové. Akce proběhne v sobotu 20. listopadu Společný program se uskuteční letos poprvé v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí, v katedrále Svatého Ducha a v Novém Adalbertinu. Akce je určená pro mládež od 14 let. Každoroční pitíčko a bageta na Tebe čeká. Kvůli kovidovým opatřením je potřeba se přihlásit ve formuláři, který naleznete v události na našem facebooku a nebo na webových stránkách. Tvé DCM – Verča, Filip, Lucka a Káťa

Zájemci o odvoz ať se nahlásí P. Emilovi Hoffmannovi.

 1. Zveme děti ve věku od 6 do 13 let na duchovní obnovu na téma: Svatí, včera, dnes a zítra v sobotu 11. na faře v Dobrušce od 13. hod. Zakončíme společnou mší sv. v 18 hod. v kostele sv. Václava. Děti se mohou těšit na zajímavé téma, vánoční vyrábění určené k dobročinnému prodeji, možnost svátosti smíření a nebude chybět dobrá svačinka. Prosíme o nahlášení dětí do 14. 11. Marcele Volfové na email: marcela.balcarova@seznam.cz, nebo na tel. číslo: 608122983.
 2. Příští neděli 11. bude v kostele sv. Václava v Dobrušce tradiční celodenní adorace Nejsvětější Svátosti. Můžete se prosím zapsat do časového harmonogramu vzadu v kostele.
 3. Milí farníci, chtěli bychom vás povzbudit ke koupě a čtení diecézního měsíčníku Adalbert, který je k dispozici vzadu na stole. Nebo si jej můžete zapůjčit domů a po přečtení vrátit.

Když se v průběhu dvou tisíc let křesťanství setkají lidé s nějakým opravdovým křesťanem, jsou velmi překvapeni: v jak zvláštní situaci ten člověk žije! Je zde na zemi jako „cizinec a poutník“, putující tímto časem vstříc věčnosti. Už nyní má to, po čem touží, ale dosud to nevlastní v plné a definitivní míře. Svědčí o blažené naději a obdržel závdavek nekonečného zaslíbení. Šíří kolem sebe radost a přitom se zříká celé řady radostí, které mu nabízí tento svět, a ani náhodou se mu nevyhýbá utrpení…

     

         Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek