Farní informace na 32. neděli v mezidobí – 7. 11. 2021

Farní informace na 32. neděli v mezidobí - 7. 11. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
8. 11. 2021
Pondělí
18:00
Na úmysl CM
9. 11. 2021
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl CM
10. 11. 2021
Středa
18:00 
Na úmysl CM
11. 11. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM
12. 11. 2021
Pátek
18:00
Za + Josefa Paštu
13. 11. 2021
Sobota
18:00                            
Na úmysl CM             
 
 
14. 11. 2021
Neděle

08:00                                  

18:00

R: Za + Jaroslavu Samkovou, manžela a rodiče                                  V: Za farníky

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Milé děti, zveme vás všechny na spolčo Sedmikrásek, a to dnes (7. 11. 2021) po ranní mši svaté, v klubovně na faře v Dobrušce. Těšíme se na vás!
  2. Volby do pastorační rady farnosti Dobruška probíhají už jen do večerní mše sv. v neděli 11. 2021. Volební lístky jsou na stolku, prosíme o vyplnění a vhození do volební schránky. V pondělí 8. 11. se sejde volební komise, která sečte hlasy a 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se stane členy farní pastorační rady. Ti pak složí slib před farním společenstvím příští neděli 14. 11. při mši svaté v 8:00 hod v Dobrušce.
  3. Zveme vás na mši svatou do kaple v Domašíně u Dobrušky v neděli 11. v 15:00.
  4. Farní charita Dobruška vás zve na podzimní dobročinný bazárek ve dnech – 15. listopadu 2021 v pastoračním centru. Více informací je na vývěsce.
  5. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 11. v 16:30 hod.
  6. Příští neděli 14. 11. bude sbírka na pastorační centrum.
  7. Zveme mládež od 14 let na diecézní setkání mládeže v sobotu 11. do Hradce Králové. Více informací je na plakátě ve vývěsce.
  8. Zveme děti ve věku od 6 do 13 let na duchovní obnovu na téma: Svatí, včera, dnes a zítra v sobotu 11. na faře v Dobrušce od 13. hod. Zakončíme společnou mší sv. v 18 hod. v kostele sv. Václava. Děti se mohou těšit na zajímavé téma, vánoční vyrábění určené k dobročinnému prodeji, možnost svátosti smíření a nebude chybět dobrá svačinka. Prosíme o nahlášení dětí do 14. 11. Marcele Volfové na email: marcela.balcarova@seznam.cz, nebo na tel. číslo: 608122983.
  9. Milí farníci, vzadu v kostele je na stolku pár letáčků k synodě, která započala svou diecézní fázi ve farnostech. Bližší informace vám poskytneme postupně v dalších ohláškách.

Jestliže konáme dobro a v nějaké zasuté části srdce si přece jen říkáme, co na to asi řeknou lidé, a myslíme na obdiv, který si tak získáme, pak se do takové činnosti vkrádá „červ“, který všechno rozežírá a ničí. Pokud to s námi půjde dobře, tak se s těmito skutky jednoho dne při soudu setkáme, a uvidíme je jako zkažené plody, jež se musí celé ze všech stran okrájet, aby z nich vůbec něco dobrého zůstalo. Kolik našich aktivit je právě takových – uskutečňovaných pouze kvůli nám samotným.

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek