Farní informace na 31. neděli v mezidobí – 31. 10. 2021

Farní informace na 31. neděli v mezidobí - 31. 10. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
1. 11. 2021
Pondělí
18:00
Na úmysl
2. 11. 2021
Úterý
07:30,                          18:00 kostel sv. Ducha
R: Za zemřelé členy rodiny Netíkovy, Hagarovy, Kapínusovy a Švancarovy
V: Na úmysl CM
3. 11. 2021
Středa
18:00 
Na úmysl CM
4. 11. 2021
Čtvrtek
07:30
Za Karla Čtvrtečku, manželku a oba rody
5. 11. 2021
Pátek
18:00
Za + Bořivoje Novotného
6. 11. 2021
Sobota
7:30                             18:00
R: Za dobrodince              V: Za Jana a Růženu Čáslavkovy a Jaroslava a Marii Dolečkovy 
 
 
7. 11. 2021
Neděle

08:00                                    15:00 Domašín

18:00

R: Na úmysl CM               Za + členy rodiny Jarkovských a Čtvrtečkovy a za farníky z Domašína      V: Na úmysl CM 

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 • Do sbírky na pastorační centrum jste přispěli spolu sumou 19 126 Kč a do sbírky na papežská misijní díla 29 290 Kč. Děkujeme upřímně všem dárcům.
 • V neděli 31. 10. se posouvá čas o jednu hodinu zpět.
 • Na slavnost Všech svatých budou mše svaté odpoledne v Dobrém, Přepychách a Skuhrově v 16:30 a v Bílém Újezdě, Dobrušce a Solnici v 18:00 hod. Ve stejném čase budou mše svaté i v úterý při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé kromě Dobrušky, kde bude mše svatá ráno v kostele sv. Václava v 7:30 a večerní v kostele sv. Ducha v 18:00 hod.
 • Volby do pastorační rady farnosti Dobruška budou probíhat až do večerní mše sv. v neděli 11.2021. Volební lístky jsou na stolku, prosíme o vyplnění a vhození do volební schránky.
 • Na první sobotu v měsíci 11. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30 hod.
 • Zveme vás na mši svatou do kaple v Domašíně u Dobrušky v neděli 11. v 15:00.
 • Farní charita Dobruška vás zve na podzimní dobročinný bazárek ve dnech – 15. listopadu 2021 v pastoračním centru. Více informací je na vývěsce.
 • Zveme děti ve věku od 6 do 13 let na duchovní obnovu na téma: Svatí, včera, dnes a zítra, která se bude konat v sobotu  11. na faře v Dobrušce od 13. hod. Duchovní obnovu zakončíme společnou mší sv. v 18 hod. v kostele sv. Václava. Děti se mohou těšit na zajímavé téma, vánoční vyrábění určené k dobročinnému prodeji, možnost svátosti smíření a nebude chybět dobrá svačinka. Prosíme o nahlášení dětí do 14. 11.Marcele Volfové na email: marcela.balcarova@seznam.cz, nebo na tel. číslo: 608122983.
 • Zveme vás na přednášku o Hondurasu a setkání s misionářem P. Janem Jančekem, CM v pátek 5.11. po večerní mši svaté v Dobrušce v pastoračním centru.   
 •  
 • Láska je příčina, ne důsledek zachovávání a dodržování přikázání; zachovávání je více než cokoli jiného viditelným znamením a odrazem lásky, a také se má zato, že se jedná o její přezkoušení a opravdovost. V pochybnostech, jež jsou pro nás něčím tak přirozeným, pokud se jedná o skutečnou Boží lásku nebo jen o iluzi a vychvalování, nám Ježíš dává rozlišovací kritérium – zachovávání jeho slova a jeho přikázání, a zcela zvláštním způsobem pak zachovávání „jeho“ přikázání, kterým je láska k bližnímu.

      Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek