Farní informace na 30. neděli v mezidobí – 24. 10. 2021

Farní informace na 30. neděli v mezidobí - 24. 10. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
25. 10. 2021
Pondělí
18:00
Za Pavla Koukola, jeho rodiče a duše v očistci.
26. 10. 2021
Úterý
07:30
Na úmysl CM.
27. 10. 2021
Středa
18:00 
Za zdraví, pokoj, Boží požehnání a ochranu pro rodinu Kubekovu.
28. 10. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM.
29. 10. 2021
Pátek
18:00
Na poděkování za Boží pomoc a ochranu.
30. 10. 2021
Sobota
18:00
Za živé a zemřelé členy rodiny Svobodovy a Zimovy. 
 
 
31. 10. 2021
Neděle

08:00

18:00

R: Za rodinu Linhartovu.

V: Za + Josefa Žďárka a celou rodinu.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli je sbírka na papežská misijní díla.
  2. V neděli 31.10. se posouvá čas o jednu hodinu zpět.
  3. Vzhledem k tomu, že slavnost Všech svatých vychází tento rok na pondělí prvopátkového týdne, budeme k dispozici k přijetí svátosti smíření už v tomto týdnu 25 – 31.10.2021. V Dobrušce budeme zpovídat každý den půl hodiny před každou mší svatou. V Bílém Újezdě po mši svaté ve středu. V Dobrém v pátek od 16:15.
  4. Volby pastorační rady farnosti Dobruška vstupují do dalšího kola. Vzadu na vývěsce je vystavena kandidátní listina pro volby do Pastorační rady. Z navržených kandidátů budeme volit zaškrtnutím maximálně 5 členů. Pokud bude na jednom volebním lístku zaškrtnuto méně než 5 kandidátů, volební lístek je platný. Členy pastorační rady se stane 5 kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů.
  5. Volby budou probíhat od večerní mše sv. v sobotu 10.2021 do večerní mše sv. v neděli 7.11.2021. Volební lístky jsou na stolku, prosíme o vyplnění a vhození do volební schránky.

A co kdyby Kristus přišel k tobě s touto nabídkou: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Co bys mu odpověděl? Možná bys byl zaskočen… třeba právě proto, že na rozdíl od toho slepce ke Kristu nevoláš: možná neznáš tu úpěnlivou modlitbu žebráka (a Bartimeus byl žebrák, byl zvyklý „prosit“, žádat o slitování!), tu hlubokou modlitbu tryskající v nouzi – v situaci, kdy jsi v koncích a víš, že jen Někdo jiný tě může zachránit. (Angelo Scarano)

Vaši bratři v Kristu Braňo, Emil a Augustín

Přesunout se na začátek