Slavnost sv. Václava

Slavnost sv. Václava, patrona českého národa

V úterý 28. 9. 2021, u příležitosti slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, proběhl již tradičně farní den, který začal poutní mši svatou v kostele sv. Václava v Dobrušce v 9:00 hod. Hlavním celebrantem byl P. Filip Foltán, administrátor farnosti – děkanství Opočno. Po mši svaté byli farníci pozváni do pastoračního centra na farní posezení, abychom se i takto mohli podělit o dobra, která nám Pán požehnal a posílit vzájemné společenství. Děti se mohly na farní zahradě potěšit jízdou na oslíkovi. Tímto dnem také začala opět fungovat farní kavárna. 

Celým dopolednem se nesla příjemná a radostná nálada. Všem, kteří se podíleli na farním společenství a přípravě  tohoto dnu srdečné díky!

Přesunout se na začátek