Farní informace na 27. neděli v mezidobí – 3. 10. 2021

Farní informace na 27. neděli v mezidobí - 3. 10. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
4. 10. 2021
Pondělí
18:00
Na úmysl
5. 10. 2021
Úterý
07:30
Za rodiče Ulrichovi, syna Stanislava a dceru Boženu a duše v očistci
6. 10. 2021
Středa
18:00 
Za duše v očistci
7. 10. 2021
Čtvrtek
07:30
Za celou rodinu Kozákovu, dobré rodinné vztahy a Boží požehnání
8. 10. 2021
Pátek
18:00
Za zdraví, Boží požehnání a vzájemné porozumění pro syny Josefa, Jana a Milana s rodinami
9. 10. 2021
Sobota
7:30
Za + Dominika Ťapku
 
 
10. 10. 2021
Neděle

08:00

18:00

R: Za rodinu Petrovu

V: Za + z rodiny Čtvrtečkovy a Truněčkovy

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pastorační centrum jste minulou neděli přispěli spolu sumou 17 857 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.
  2. Děkujeme všem, kteří jste přispěli k přípravě a průběhu slavnosti sv. Václava.
  3. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen příští neděli 10. 10. od 14:30 hod. Celebrovat bude okrskový vikář Augustín Slaninka, CM, který zároveň požehná náhrobek  P. Mandyse.  
  4. Vměsíci říjnu vás chceme povzbudit k modlitbě posvátného růžence zvláště ve společenství, či už domácím, anebo v kostele půl hodiny přede mší svatou. 
  5. Vyučování náboženství začíná od 4. října. O konkrétním termínu hodiny náboženství dostanou rodiče informaci od vyučujícího náboženství.
  6. Nabízíme vám možnost zúčastnit se intenzivního metodického semináře o metodách biblické práce s A. Hechtovou – „Kreativní přístupy k Bibli, číst Bibli (nejen) ve společenství“, který se uskuteční v pátek 15. 10. 2021 od 8:30 do 13:00 v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina. Bližší informace přihlášeným zašleme a prosíme o přihlášení nejdéle do 11. 10. 2021 na odkazu: https://forms.gle/HvrAfQPxmgwqv4GN9

 Jak poslouchat a přijímat Boží slovo o jednotě mezi mužem a ženou a nerozlučitelnosti manželského pouta v době, kdy se zdá, že jednota a nerozlučitelnost manželství je pouhou utopií a přežitkem z minulosti? Tak, že budeme toto slovo opět brát  jako slovo „plné života a síly“; je to slovo určené pro dnešní dobu – pro nás. Obtíže lidí, kteří své manželství prožívají ve znamení jednoty, stálého růstu a otevřenosti k životu, se prozařují a rozptylují Božím slovem. Ježíš, Boží Syn, zůstává naším bratrem, který sám na sobě poznal utrpení a úzkost lidské omezenosti i důsledky, které z toho vyplývají. Jako vítěz nad zlem doprovází všechny lidi na jejich obtížné životní pouti a vede je k setkání s Otcem, který nás touží zahrnout svým nekonečným milosrdenstvím.                                      

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek